Informace o společnosti

Název: Vojenský projektový ústav, státní podnik
ICO: 00000361
Registrovaná adresa: 3, Praha 6, Rooseweltova, 23
Začleněno na: 30.06.1989
Datum ukončení: 31.05.1992
Předmět podnikání:
Volnou kapacitu může podnik využít s vědomím zakladatele ve pros- pěch národního hospodářství podle vlastního uvážení. Se souhlasem nadřízeného orgánu může podnik navazovat i přímé vztahy s organi- zacemi členských států RVHP, provádět projektové, průzkumové, konzultační a zeměměřičské práce a pro ostatní zahraniční kontra- henty prostřednictvím OZO.
Povinným předmětem činnosti státního podniku je účelně a hospodár ně zabezpečovat přípravu a projektovou dokumentaci, územně pláno- vací podklady, územně plánovací dokumentaci a typizační práce pro potřeby FMNO, jejichž objem se stanoví komplexním plánem výstavby ČSLA, dále pro ostatní odběratele v ouladu s kvalifikací pracovní ků státního podniku, jeho specializací a kapacitami.
Základním předmětem činnosti podniku je provádění projektové prů- zkumové a zeměměřické činosti v plném rozsahu stavebních, urbanis tických a architektonických oborů a směrů s vymezenou působností na území ČSSR.

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
plk.Ing. Otto Hudrlík Neaktivní od 31.05.1992 Zástupce ředitele 01.04.1992
Adresa: 22216332, Praha 6, K Brusce, 9
pplk.Ing. Josef Francek Neaktivní od 31.05.1992 Zástupce ředitele 01.04.1992
Adresa: 22179429, Praha 6, Eliášova, 42
Ing. František Trčka Neaktivní od 01.04.1992 Zástupce ředitele 13.08.1990
Adresa: 100, Říčany u Prahy, Olivova 1474
ing. Stanislav Lín Neaktivní od 01.04.1992 Zástupce ředitele 13.08.1990
Adresa: 22172505, Praha 6, Bolívarova, 10
major Ing. Bohumil Kučera Neaktivní od 31.05.1992 Ředitel 13.08.1990
Adresa: 3, Nymburk, Forta, 25
major Ing. Bohumil Kučera Neaktivní od 13.08.1990 zástupce ředitele 30.06.1989
Adresa: 3, Nymburk, Fortna, č.25
pluk.Ing. Mirko Kubík Neaktivní od 13.08.1990 Ředitel 30.06.1989
Adresa: 21707812, Praha 2, U půjčovny, 3
Alois Sedláček Neaktivní od 13.08.1990 zástupce ředitele 30.06.1989
Adresa: 3, Plzeň, Mládežníků, 35
plukovník Ing. Emil Halaj Neaktivní od 13.08.1990 zástupce ředitele 30.06.1989
Adresa: 100, Bratislava - Rača, Kafendova 14
Registrační číslo Vojenský projektový ústav, státní podnik je 00000361.
Registrační adresa Vojenský projektový ústav, státní podnik je 3, Praha 6, Rooseweltova, 23.
Vojenský projektový ústav, státní podnik byla založena 30.06.1989.