Informace o společnosti

Název: VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 083 ČESKÝ DUB, STÁTNÍ PODNIK
ICO: 00000442
Registrovaná adresa: 100, Liberec, Český Dub
Začleněno na: 01.07.1989
Datum ukončení: 22.01.1999
Předmět podnikání:
Základním předmětem činnosti je uspokojování veřejně prospěšných zájmů československého státu k zabezpečení obranyschopnosti ČSFR v oblasti zabezpečování materiální a mobilizační pripravenosti Československé armády na základě usnesení vlády ČSFR č.620/1990 a rozkazu ministra obrany ČSFR číslo 71/1990. Provádí opravy osobních terénních automobilů, výrobu strojů, přístrojů a laboratorních zařízení, výrobu náhradních dílů a ostatní výrobní činnost strojírenského a jiného charakteru. Dále provádí vývojovou, servisní a skladovací činnost. Povinný předmět činnosti: Povinný předmět činnosti podniku jsou přednostní dodávky pro obranu a bezpečnost státu na základě uzavřených hospodářských smluv. Zahraniční činnost podniku se řídí platnými zákony a nařízeními v oblasti zahraničního obchodu.
1) vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace jejichž nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí, které je založeno ve spise podnikového rejstříku
2) dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Pplk.Ing. Jaroslav Hátle Neaktivní od 22.01.1999 Ředitel státního podniku 08.02.1991
Adresa: 4, Liberec, Český Dub, 91/IV
Ing. Josef Vejnar Neaktivní od 22.01.1999 Statutární zástupce ředitele s.p. 08.02.1991
Adresa: 4, Liberec, Český Dub, Mírové sídliště, 91/4
Plk.Ing. Luděk Sivý Neaktivní od 08.02.1991 Ředitel podniku 01.07.1989
Adresa: 4, Liberec, Český Dub, 61/II
Pplk.Ing. Jaroslav Hátle Neaktivní od 08.02.1991 Zástupce ředitele státního podniku 30.06.1989
Adresa: 4, Liberec, Český Dub, 91/IV
Registrační číslo VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 083 ČESKÝ DUB, STÁTNÍ PODNIK je 00000442.
Registrační adresa VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 083 ČESKÝ DUB, STÁTNÍ PODNIK je 100, Liberec, Český Dub.
VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 083 ČESKÝ DUB, STÁTNÍ PODNIK byla založena 01.07.1989.