Informace o společnosti

Název: VOP CZ, s.p.
ICO: 00000493
Registrovaná adresa: 74242, 25265458, Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína, Šenov u Nového Jičína, Dukelská, 102
Začleněno na: 30.06.1989
Předmět podnikání:
Hlavní předmět podnikání: 1. Uspokojování strategických a dalších podstatných zájmů státu v oblasti obrany a bezpečnosti a rozvoje schopností Armády České republiky a dalších ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému výkonem činnosti průmyslové a obchodn í povahy při zajišťování dodávek a služeb potřebných pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky a plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v NATO a EU. 2. Přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, generální a jiné opravy vojenské techniky, výroby a dodávky nové speciální techniky, výzkum, vývoj a modernizace speciální vojenské techniky a materiálů, výzbroje a jejich zkoušení , montážní a servisní služby a technická pomoc vojskům. Realizace hlavního předmětu podnikání představuje zejména: - vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání střeliva, - nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu, - nákup a prodej výbušnin, - provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon), ve znění po zdějších předpisů a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, - montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, - podnikání v oblasti s nebezpečným odpady. Ostatní podnikatelská činnost: Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Hostinská činnost Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Opravy silničních vozidel Truhlářství, podlahářství Obráběčství Zámečnictví, nástrojářství Provozování železniční dráhy - vlečky Výroba a rozvod tepelné energie Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. MAREK ŠPOK Aktivní ředitel 12.09.2022
Adresa: 73911, 25523546, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, 614
Ing. KAMIL KUČERA Aktivní zástupce ředitele 12.09.2022
Adresa: 72000, 73338605, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Bažanova, 1008, 21c
Ing. MARTIN VOLNÝ Neaktivní od 12.09.2022 pověřen výkonem funkce ředitele 26.07.2022
Adresa: 74258, 8496102, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Na nivách, 1564
Ing. MARTIN VOLNÝ Neaktivní od 26.07.2022 zástupce ředitele 08.01.2021
Adresa: 74258, 8496102, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Na nivách, 1564
Ing. MARTIN VOLNÝ Neaktivní od 08.01.2021 zástupce ředitele 22.10.2019
Adresa: 74258, 8485348, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Nádražní, 418
Ing. RADOVAN PUTNA Neaktivní od 26.07.2022 ředitel 22.10.2019
Adresa: 41119, 26764695, Litoměřice, Martiněves, Pohořice, 140
Ing. MARTIN VOLNÝ Neaktivní od 22.10.2019 pověřen výkonem funkce ředitele 13.05.2019
Adresa: 74258, 8485348, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Nádražní, 418
Ing. KAMIL KUČERA Neaktivní od 22.08.2019 zástupce ředitele 24.02.2017
Adresa: 72000, 73338605, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Bažanova, 1008, 21c
Ing. MAREK ŠPOK Neaktivní od 13.05.2019 ředitel 24.06.2016
Adresa: 73911, 25523546, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, 614
Ing. ROMAN MIKULÍN Neaktivní od 24.02.2017 1. zástupce ředitele 15.05.2015
Adresa: 73801, 20440251, Frýdek-Místek, Frýdek, Bruzovská, 2531
Ing. MAREK ŠPOK Neaktivní od 24.06.2016 ředitel 28.04.2015
Adresa: 73911, 25523546, Janovice, Janovice, 614
Ing. MAREK ŠPOK Neaktivní od 28.04.2015 ředitel 12.01.2015
Adresa: 73911, Janovice u Frýdku Místku, 614
Ing. Jiří Hanzl Neaktivní od 01.02.2012 druhý zástupce ředitele 24.07.2010
Adresa: 78501, Šternberk, Olomoucká, 1491, 131
Ing. Lumír Hajný Neaktivní od 01.04.2015 první zástupce ředitele 24.07.2010
Adresa: 74100, Nový Jičín, Skalky, 1238, 254
Ing. Adolf Veřmiřovský Neaktivní od 12.01.2015 ředitel 24.02.2010
Adresa: 74266, 8326754, Štramberk, Novojičínská, 960
Ing. Martin Smolka Neaktivní od 24.07.2010 zástupce ředitele 22.08.2009
Adresa: 78501, 27782590, Šternberk, U Hřbitova, 2522/6
RNDr. Jiří Hynek Neaktivní od 24.02.2010 ředitel 30.01.2009
Adresa: 25242, 26239833, Jesenice, Plavecká, 947
Ing. Rostislav Levíček Neaktivní od 30.01.2009 ředitel 01.07.2006
Adresa: 62100, 19508727, Brno, Kárníkova, 10
Ing. Martin Smolka Neaktivní od 22.08.2009 zástupce ředitele 29.12.2005
Adresa: 78501, 16359704, Šternberk, U Vrby, 2214/12
Ing. Petr Zajíc Neaktivní od 01.07.2006 ředitel st.p. 07.10.2002
Adresa: 78501, 16348605, Šternberk, Dřevařská, 35
ing. Antonín Kratochvíl Neaktivní od 05.10.2005 Zástupce ředitele st. p. 25.04.2000
Adresa: 16357752, Šternberk, Babická, 61
ing. Petr Zajíc Neaktivní od 07.10.2002 Ředitelem st. p. 09.11.1999
Adresa: 16348605, Šternberk, Dřevařská, 35
ing. Petr Zajíc Neaktivní od 09.11.1999 Ředitelem st. p. 02.06.1994
Adresa: 16358929, Šternberk, Uničovská, 82
ing. Antonín Kratochvíl Neaktivní od 25.04.2000 Zástupce ředitele st. p. 02.06.1994
Adresa: 16358929, Šternberk, Uničovská, 82
pplk. Ing. Antonín Kratochvíl Neaktivní od 02.06.1994 Zástupce ředitele s. p. 13.03.1991
Adresa: 16358929, Šternberk, Uničovská, 82
pplk. Ing. Miroslav Boček Neaktivní od 13.03.1991 Zástupcem ředitele je 30.06.1989
Adresa: Šternberk, Nádražní, 48 b
plk. Ing. Petr Zajíc Neaktivní od 02.06.1994 Ředitelem státního podniku je 30.06.1989
Adresa: 16358929, Šternberk, Uničovská, 82
Registrační číslo VOP CZ, s.p. je 00000493.
Registrační adresa VOP CZ, s.p. je 74242, 25265458, Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína, Šenov u Nového Jičína, Dukelská, 102.
VOP CZ, s.p. byla založena 30.06.1989.