Informace o společnosti

Název: M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci
ICO: 00001147
Registrovaná adresa: 15000, 22079742, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Strakonická, 510, 6
Začleněno na: 02.12.1974
Předmět podnikání:
6. V souladu s obecně platnými právními předpisy se účastnit na podnikání v tuzemsku i v zahraničí.
9. Dovoz a vývoz zboží a služeb k naplnění kooperačních smluv
14. Dovoz a zpětný vývoz věcí uvedených v bodu 1 rozsahu po- volení v případech, kdy věc je organizací zapůjčena zahra- niční osobou
10. Přijímání služeb od zahraničních osob formou pronájmu věcí pro vlastní potřebu organizace a s tím spojený dovoz a zpětný vývoz těchto věcí : JKPOV č. celního saz. - zařízení reprografická 401 8472106, 9009213 - stroje, přístroje a za- řízení kancelářská 402 8469105, 8473102 - stroje na zpracování dat /pouze osobní počítače a mikropočítače k běžnému
e) zprostředkovávat, popřípadě obstarávat stáže a školení u zahraničních osob k zabezpečení činností v rozsahu tohoto povolení
3. V rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2 tohoto povolení
615 77 9403604 - telefaxy 382, 651 8517827 - automobily osobní a do- dávkové 444 8703213, 8703221, 8703230
4. Zprostředkovávat nebo obstarávat pro čs. organizace vysí- lání technických pracovníků do zahraničí, respektive zajiš- ťovat pronájem pracovníků zastupovaným zahraničním osobám v souvislosti s činností vyplývající ze smluvního vztahu
d) zřizovat konsignační sklady a servisní místa a zajišťovat jejich provoz, včetně dovozu a vývozu náhradních dílů, mate- riálů, příslušenství a věcí souvisejících se zajištěním těchto činností
15. Dovoz náhradních dílů a materiálů nutných k zabezpečení údržby a provozu věcí dovezených podle bodu 1 a 2 rozsahu povolení.
vybavení pracovišť včetně příslušenství/ 403 8471207, 8471916, 8473307 - programového vybavení a přijímání služeb s tím sou- visejících 976 - nábytek kovový a dřevěný pouze speciální nábytek pro výpočetní techniku 557, 457 9403205 557 77 9403205
c) poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou čin- nost zahrnující : - odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků - konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků - semináře, konference a předvádění smluvních výrobků - provádět, popř. obstarávat servis smluvních výrobků
8. Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a obstaravatelskou činnost v zahraničí
a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osoby, včetně jejích účasti na výstavách a veletrzích
2. Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obstará ní záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupovaných firem nebo vývozu zastupovaným firmám vlastních jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby.
5. Dovážet a vyvážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagační materiály k zabezpečování činností v rozsahu tohoto povolení
b) poskytovat údaje o vlastnostech smluvních výrobků
7. Provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti v tuzemsku a zahraničí
1. Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSFR na základě sm vy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování spočívající v uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží ne- bo poskytování služeb čs. osobám.

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
JUDr. JULIUS KRAMARIČ Aktivní likvidátor 12.09.2016
Adresa: 15000, 22087044, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Václavce, 1176, 17
JUDr. JULIUS KRAMARIČ Neaktivní od 12.09.2016 likvidátor 13.11.2015
Adresa: 15000, 22087044, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Václavce, 1176, 17
JUDr. Julius Kramarič Neaktivní od 13.11.2015 likvidátor 19.03.1996
Adresa: 22084622, Praha 5, Praha 5, U Santošky, 22
Pavel Odvody Neaktivní od 19.03.1996 Zástupce ředitele 22.10.1991
Adresa: 22576509, Praha 10, Pražská, 1152
ing. Ivo Talacko Neaktivní od 19.03.1996 Ř e d i t e l 04.03.1991
Adresa: 22167871, Praha 6, Bělohorská, 80
Jiří Vencovský Neaktivní od 19.03.1996 Člen rady sdružení 05.09.1989
Adresa: 22687912, Praha 10, Mládežnická, 3061/6
Ing. Jiří Šup Neaktivní od 19.03.1996 Člen rady sdružení 08.08.1988
Adresa: 21756589, Praha 2, Rejskova, 10
ing. Ivo Talacko Neaktivní od 04.03.1991 Náměstek ředitele sdružení 30.01.1987
Adresa: 22167871, Praha 6, Bělohorská, 80
Ing. Jaroslav Skřivánek Neaktivní od 18.09.1985 Člen rady sdružení 18.09.1985
Adresa: Liberec XII., Na cvičišti 549
Ing. Radovan Novák Neaktivní od 05.09.1989 Člen rady sdružení 18.09.1985
Adresa: Praha 8, Střížkovská, 431
Ing. Jaroslav Křivánek Neaktivní od 19.03.1996 Člen rady sdružení 18.09.1985
Adresa: Liberec XII, Na cvičišti 549
Jaroslav Marek Neaktivní od 18.09.1985 Člen rady sdružení 22.01.1980
Adresa: 22621687, Praha 10, Průběžná, 27
Ing. Rudolf Zýka Neaktivní od 04.03.1991 Ředitel sdružení 21.03.1979
Adresa: 22590951, Praha 10, Hostýnská, 516
Jaroslav Fiala Neaktivní od 08.11.1978 Člen rady sdružení 04.02.1975
Adresa: Praha 5, Nepomucká, 8
Ing. Miloslav Suska Neaktivní od 18.09.1985 Člen rady sdružení 04.02.1975
Adresa: Liberec I, Chelčického 8
Jan Dlask Neaktivní od 08.08.1988 Člen rady sdružení 04.02.1975
Adresa: Praha 2, Čiklova, 13
Jaroslav Marek Neaktivní od 08.11.1978 Ředitel sdružení 02.12.1974
Adresa: 22621687, Praha 10, Průběžná, 1843/27
Ing. Miroslav Trampota Neaktivní od 30.01.1987 Náměstek ředitele sdružení 02.12.1974
Adresa: Praha 4, Pod jalovým dvorem, 1311
Registrační číslo M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci je 00001147.
Registrační adresa M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci je 15000, 22079742, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Strakonická, 510, 6.
M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci byla založena 02.12.1974.