Informace o společnosti

Název: IMADOS - Institut manipulačních, dopravních a skladovacích systémů, státní podnik
ICO: 00001597
Registrovaná adresa: 13000, 4, Praha 3, Koněvova, 131/2660
Začleněno na: 03.01.1989
Datum ukončení: 30.06.1995
Předmět podnikání:
výzkum, vývoj strojů a zařízení a jejich vybavení, včetně výroby speciálních a nestandardních strojů a přístrojů, koordinace vý- zkumu, vývoje a výroby soustav strojů a zařízení pro manipulaci s materiálem, přepravu, skladové hospodářství a obalovou techniku
výzkum, vývoj, projektování a projekčně inženýrská činnost tech- nického, technologického a stavebně-technického vybavení provozů v oběhu a ve výrobě včetně automatizace systémů řízení
tvorba a využívání informačních systémů, včetně programového vy- bavení, rpo řízení oběhu zboží, zpracování vědeckotechnických a ekonomických informací, vědeckotechnická propaganda, vydávání od- borné literatury o oběhu zboží, manipulaci s materiálem, sklado- vém hospodářství a obalové technice
výzkum, vývoj, projektování a projekčně inženýrská činnost při řešení oběhu zboží v organizacích a územních celcích
výukum oběhu zboží a navrhování koncepcí organizace a usměrňování procesů oběhu zboží v národním hospodářsdtví
zkušebnictví, včetně schvalování, hodnocení, certifikace, auto- rizace výrobků a výrob obalů a obalových materiálů v rozashu pří- slušního zákona a navazujích rozhodnutí
technická normalizace prostředků a činností v oblasti manipulace s materiálem, skladového hospodářství a obalové techniky v rozsa- hu pověření podle příslušného zákona a navazujích rozhodnutí
vzdělávání a doškolování pracovníků v řízení, ekonomice a tech- nice manipulace s materiálem, skladovém hospodářství a obalové technice
konzultační, poradenská a expertizní činnost pro oblast organiza- ce řízení, techniky a ekonomiky oběhu zboží, manipulace s materi- álem, přepravy, skladového hospodářství a obalové techniky

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Karel Řehák Neaktivní od 30.06.1995 ředitel 20.02.1992
Adresa: 18305385, Lysá nad Labem, Masarykova, 33/760
Koněvova 242 Neaktivní od 30.06.1995 Roman Verner 20.02.1992
Adresa: 100, 13000, Praha 3
ing. KArel Kislinger Neaktivní od 30.06.1995 zástupce ředitele 20.02.1992
Adresa: 13000, 3, Praha 3, Jagelonská, 1
ing. Vladimír Hejna Neaktivní od 20.02.1992 ředitel 12.09.1989
Adresa: 15000, 21796262, Praha 5, U kněžské louky, 1/2622
ing. Rudolf Kalina Neaktivní od 20.02.1992 zástupce ředitele 21.07.1989
Adresa: 14300, 999999999, Praha 4, K dolům, 75
ing. František Mautner Neaktivní od 20.02.1992 zástupce ředitele 21.07.1989
Adresa: 15000, 22084321, Praha 5, Kmochova, 3
ing. Stanislav Mařík Neaktivní od 12.09.1989 ředitel 03.01.1989
Adresa: 11000, 100, Praha 1 - Staré Město, Dlouhá 22
Registrační číslo IMADOS - Institut manipulačních, dopravních a skladovacích systémů, státní podnik je 00001597.
Registrační adresa IMADOS - Institut manipulačních, dopravních a skladovacích systémů, státní podnik je 13000, 4, Praha 3, Koněvova, 131/2660.
IMADOS - Institut manipulačních, dopravních a skladovacích systémů, státní podnik byla založena 03.01.1989.