Informace o společnosti

Název: DIAMO s.p., o.z. MAPE
ICO: 00001716
Registrovaná adresa: 100, České Budějovice, Mydlovary
Začleněno na: 05.09.1988
Datum ukončení: 24.06.1999
Předmět podnikání:
smluvní správa nemovitostí bez veškerých činností řemeslných, vázaných a koncesovaných živností
provozování dráhy
zámečnictví
rozvod elektřiny
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
pronájem strojů a přístrojů kromě činností živností koncesovaných
provozování drážní dopravy
rozvod tepla
totožný s předmětem podnikání státního podniku
zemní práce kromě prací živností koncesovaných
podnikání v oblasti nakládání s odpady ostatními a zvláštními v rámci živnosti volné

Zakladatelé

Název Postavení Popis Datum
DIAMO státní podnik Neaktivní od 24.06.1999 01.02.1995
Adresa: 100, Česká Lípa, Stráž pod Ralskem, IČO 00 00 27 39
Registrační číslo DIAMO s.p., o.z. MAPE je 00001716.
Registrační adresa DIAMO s.p., o.z. MAPE je 100, České Budějovice, Mydlovary.
DIAMO s.p., o.z. MAPE byla založena 05.09.1988.