Informace o společnosti

Název: Státní výzkumný ústav ochrany materiálu, 190 11 Praha 9 Běchovice
ICO: 00002364
Registrovaná adresa: Praha 7, U měšťanského pivovaru č. 4
Začleněno na: 11.02.1991
Datum ukončení: 11.06.1998
Předmět podnikání:
Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - výzkumu, vývoje technologií povrchových úprav a protikorozních ochran a přizpůsobení zahraničních technologií na čs. podmínky - zkušebnictví korozních vlastností materiálů a ochranných systémů v přírodních a průmyslových prostředích - expertíz a presentace zahraničních technologií, zařízení, prostředků pro povrchové úpravy, včetně přístrojů úpravy, včetně přístrojů pro hodnocení kvality povrchových úprav - zaškolení čs. pracovníků v používání zahraničních technologií a v obsluze zahraničních zařízení a přístrojů pro hodnocení kvality povrchových úprav - supervize a servis zahraniční techniky pro povrchové úpravy - servisní zabezpečení povrchových úprav a protikorozních opatření
Vývoz vlastní produkce organizace - přístroje a zařízení pro zkoušky koroze materiálu a příslušenství k nim - díly k zařízení pro povrchovou úpravu rozebíratelné - díly k zařízení pro povrchovou úpravu nerozebíratelné - pasty pro povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů - díly strojů výplatních a listovních nerozebíratelné
Dle povolení k zahraničně obchodní činnosti, které vydalo FMZO č.j. 6/2910/63/90, registr.č. 108000048 ze dne 25.5.1990.
Provádění kontroly: - v návaznosti na znaleckou činnost v oboru protikorozní ochrany - autorizované kontroly v rámci resortní zkušebny
Dovoz věcí pro vlastní potřeby organizace v souvislosti s činností organizace: - přístroje a zařízení pro zkoušky koroze materiálu a příslušenství k nim - díly k zařízení pro povrchovou úpravu rozebíratelné - díly k zařízení pro povrchovou úpravu nerozebíratelné

Zakladatelé

Název Postavení Popis Datum
- Neaktivní od 11.06.1998 11.02.1991
Adresa: 100, -

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Mgr. Miroslava Lukašovská Neaktivní od 11.06.1998 Pověřena řízením 30.05.1997
Adresa: 22296956, Praha 7, Praha 7, Schnirchova, 25
Mgr. Miroslava Lukášovská Neaktivní od 30.05.1997 Pověřena řízením 16.04.1997
Adresa: 22296956, Praha 7, Praha 7, Schnirchova, 25
Ing. Hana Kubátová Neaktivní od 11.06.1998 Zástupce ředitele 30.01.1992
Adresa: 22306994, Praha 7, Praha 7, Veverkova, 1101/1
Ing. Jiří Ptáčník Neaktivní od 30.01.1992 Zástupce ředitele ústavu 11.02.1991
Adresa: 22364641, Praha 8, Praha 8, Horňátecká, 18
Ing. Robert Bartoníček Neaktivní od 16.04.1997 Ředitel ústavu 11.02.1991
Adresa: 1, Praha 3-Vinohrady, Kouřimská, 26
Registrační číslo Státní výzkumný ústav ochrany materiálu, 190 11 Praha 9 Běchovice je 00002364.
Registrační adresa Státní výzkumný ústav ochrany materiálu, 190 11 Praha 9 Běchovice je Praha 7, U měšťanského pivovaru č. 4.
Státní výzkumný ústav ochrany materiálu, 190 11 Praha 9 Běchovice byla založena 11.02.1991.