Informace o společnosti

Název: Kamenouhelné doly, koncern v likvidaci
ICO: 00002607
Registrovaná adresa: 27201, Kladno, Kladno, Víta Nejedlého, 1575
Začleněno na: 01.07.1988
Datum ukončení: 25.11.2020
Předmět podnikání:
g)provoz rekreačních, zdravotnických, sportovních, stravovacích, rehabilitačních, kulturních, ubytovacích, obchodních a předškolních zařízení, provoz prádelen
h)výroba, montáž a opravy strojů, zařízení a kovových konstrukcí, výroba náhradních dílů k nim
h)správa a údržba bytového fondu
f)odvalové hodpodářství
g)výstavba dolů Slaný formou báňsko-geologického průzkumu a následné investiční výstavby
3.na úseku ostatních činností
e)zemní práce pomocí těžkých mechanismů
k)výroba a montáž zařízení měřící a bezpečnostní techniky včetně servisu, aplikace zařízení jiných výrobců
f)výzkum v oblastech geomechaniky, hydrologie, hydrogeologie, báňské technologie, zkušebnictví a laboratorní práce
j)odbyt a doprava uhlí, lupků, šamotových a ostatních výrobků a prací
a)důlní a stavební práce včetně hloubení jam a přípravných prací
e)výkony výpočetní techniky
e)projektování, provádění a vyhodnocování geologických a měřických prací
c)občanská a bytová výstavba
i)výroba topných a varných zařízení
a)vyhledávání, těžba a úprava černého uhlí a doprovodných surovin a zahlazování následků důlní činnosti
f)projektové a inženýrské činnosti v rozsahu uděleného oprávnění
1.na úseku důlní a úpravárenské činnosti:
Základní předmět činnosti:
b)silniční automobilová doprava a železniční doprava na vlečkách
a)čerpání a odbyt důlní vody
g)práce související s likvidací důlních a povrchových provozů
h)báňská záchranná a požární služeba ve vymezeném obvodu, údržba oprava a seřizování veškeré záchranářské techniky, zkoušky tlakových nádob používaných v rámci báňské záchranné stanice
i)výroba šamotových výrobků
d)skladování a distribuce technických plynů
d)výroba černě a letku a jejich odbyt
d)stavební předvýroba a výroba stavebních hmot, stavebních dílů, důlních pažnic, a konstrukcí a odbyt důlních pažnic, stavebně montážní činnost
2.na úseku výstavbové a strojírenské činnosti
c)těžba suchých a surových kalů a jejich odbyt a odbyt hlušiny a haldoviny
b)vyhledávání, těžba a úprava lupků, stavebních a doprovodních surovin
c)výroba a odbyt tepelné elektrické energie a stlačeného vzduchu
b)inženýrské, dopravní, vodohospodářské, energetické, průmyslové a zemědělské stavby
i)provoz a činnost vzdělávacích zařízení a zařízení pro výchovu a výuku žáků včetně ubytování a stravování
j)výzkum, vývoj a realizace nové techniky, nových technologií, modernizace, automatizace a elektronizace výrobních procesů

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Vladimír Čuřík Neaktivní od 25.11.2020 Zástupce ředitele 21.11.1990
Adresa: Tuchlovice, Václava Noska, 523
Ing. Pavel Gajdoš Neaktivní od 21.11.1990 Zástupce ředitele 31.08.1988
Adresa: Nové Strašecí, Mšecké sídliště, 841
Ing. Miloslav Hrnčiřík Neaktivní od 25.11.2020 Ředitel 01.07.1988
Adresa: Kladno, Okrsek O, blok 312, , čp. 2587
Registrační číslo Kamenouhelné doly, koncern v likvidaci je 00002607.
Registrační adresa Kamenouhelné doly, koncern v likvidaci je 27201, Kladno, Kladno, Víta Nejedlého, 1575.
Kamenouhelné doly, koncern v likvidaci byla založena 01.07.1988.