Informace o společnosti

Název: Železniční stavitelství Brno, státní podnik
ICO: 00002992
Registrovaná adresa: 100, Brno
Začleněno na: 01.07.1990
Datum ukončení: 08.12.1992
Předmět podnikání:
1. Výstavba, rekonstrukce, montáž a opravy - kolejových drah - mostů - podzemních objektů - pozemních staveb - potrubí, dálkového a přípojového vedení - elektrického vedení a visutých drah - technologických celků 2. Ekologické stavby 3. Servis a opravárenství silničních a kolejových vozidel
Povinný předmět činnosti: /ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 68P1989 Sb./ Výrobky a výkony pro státní organizace Československé státní dráhy v plném rozsahu předmětu činnosti státního podniku, který je specializovanou železniční organizací podle zákona o organizace Československé státní dráhy.
4. Na základě a v rozsahu příslušného oprávnění - projekční a geodetická činnost - veřejná osobní silniční doprava - zkušebnictví stavebních materiálů - tiskařská, propagační a knihařská činnost - poskytování služeb cestovní kanceláře včetně směnárenství - veřejná silniční doprava 5. Zahraničně obchodní činnost, obchodní služby a velkoobchodní činnost

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Josef Kučera Neaktivní od 08.12.1992 ředitel 01.07.1990
Adresa: 4, Brno, Staré Zámky, 27
Registrační číslo Železniční stavitelství Brno, státní podnik je 00002992.
Registrační adresa Železniční stavitelství Brno, státní podnik je 100, Brno.
Železniční stavitelství Brno, státní podnik byla založena 01.07.1990.