Informace o společnosti

Název: Správa pošt a telekomunikací Praha státní podnik Oblastní správa teleko-munikací České Budějovice, zkratka: SPT ObST České Budějovice
ICO: 00003662
Registrovaná adresa: 25273094, České Budějovice, Dr. Stejskala, 6
Začleněno na: 24.07.1989
Datum ukončení: 19.01.1993
Registrační číslo Správa pošt a telekomunikací Praha státní podnik Oblastní správa teleko-munikací České Budějovice, zkratka: SPT ObST České Budějovice je 00003662.
Registrační adresa Správa pošt a telekomunikací Praha státní podnik Oblastní správa teleko-munikací České Budějovice, zkratka: SPT ObST České Budějovice je 25273094, České Budějovice, Dr. Stejskala, 6.
Správa pošt a telekomunikací Praha státní podnik Oblastní správa teleko-munikací České Budějovice, zkratka: SPT ObST České Budějovice byla založena 24.07.1989.