Informace o společnosti

Název: Komerční banka pobočka Kroměříž
ICO: 00004774
Registrovaná adresa: 4, Kroměříž, Komenského nám., 2784
Začleněno na: 07.02.1990
Datum ukončení: 15.11.1993
Předmět podnikání:
l) obstarávání sběru odvodu a dotací pošt na základě smlouy se Státní bankou československou,
a) přijímání vkladů od právnických a fyzických osob,
h) poskytování dalších bankovních a peněžních služeb a výko- nů v souvislosti v souvislosti s činostmi, které jsou uve deny v bodech a) až g),
e) provozování obchodu s devizovými hodnotami, přesahujícími směnárenskou činnost a provádění platebního styku se za- hraničím, a to v rozsahu povolení, které udělí Státní banka československá, f) provádění operací s cennými papíry,
j) obstarávání správy a redistribuce zásob československých peněz a devizových prostředků Státní banky československé na základě pověření Státní banky československé,
b) poskytování úvěrů z vlastních a svěřených prostředků právnickým osobám a půjček fyzickým osobám,
g) poskytování depozitních služeb,
i) obstarávání provozní a ekonomické činnosti pro organizace zvláštní části státního plánu na základě smlouvy se Stát- ní bankou československou,
d) provádění pokladní a směnárenské činnosti,
k) obstarávání účtů pro zabezpečení pokladního plnění stát- ních rozpočtů federace a republik a účtů pro SBČS na zá- kladě pověření Státní banky československé,
c) provádění tuzemského platebního a zúčtovacího styku,
m) umisťování vlastních prostředků formou investování do podnikatelské činnosti v oborech navazujících na činnost banky.

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
ing. Miroslav Machura Neaktivní od 15.11.1993 vedoucí 07.02.1990
Adresa: 4145348, Otrokovice, B.Němcové, 1209
Registrační číslo Komerční banka pobočka Kroměříž je 00004774.
Registrační adresa Komerční banka pobočka Kroměříž je 4, Kroměříž, Komenského nám., 2784.
Komerční banka pobočka Kroměříž byla založena 07.02.1990.