Informace o společnosti

Název: Agropodnik, společný podnik, Strunkovice nad Blanicí okres Prachatice
ICO: 00005738
Registrovaná adresa: 100, Prachatice, Strunkovice nad Blanicí
Začleněno na: 21.12.1990
Datum ukončení: 31.05.1993
Předmět podnikání:
11./ Provádění obchodní činnosti se zahraničními partnery prostřednictvím přímých vztahů a kooperačních smluv s vyjímkou činnosti vyžadující zvláštní povolení.
Předmět činnosti: 1./ Zajišťuje uplatňování vědeckovýzkumných poznatků na úseku výživy a ochrany rostlin 2./ Zabezpečuje nákup, prodej, skladování, dopravu a aplikaci průmyslových hnojiv, vápenatých hmot a dalších agrochemikálií 3./ Provádí dopravu a aplikaci chlévské mrvy, kompostů, kejdy a močůvky 4./ Organizuje a pozemně zajišťuje leteckochemickou činnost 5./ Zabezpečuje ochranu rostlin 6./ Provádí údržby a opravy mechanizačních prostředků a jejich technické prohlídky
7./ Provozuje nákladní dopravu 8./ Obchodní činnost - nákupa prodej hutního a stavebního materiálu 9./ V zájmu racionálního využití pracovních sil a ostatních základních prostředků rozvíjí jinou pracovní činnost 10./ Uvedené činnosti provádí a pro soukromé osoby a podnikatele
- zajišťování vykládky, distribuce skladování, zásobování a prodej uhlí podnikům a obyvatelstvu
- obchodní činnost na úseku paliv

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Václav Tušl Neaktivní od 31.05.1993 ředitel 10.02.1992
Adresa: 864650, Strunkovice nad Blanicí, 230
Ing. Václav Mráz Neaktivní od 31.05.1993 zástupce ředitele 10.02.1992
Adresa: 100, Jáma 16 p. Lhenice
ing. František Malík Neaktivní od 10.02.1992 ředitel společného podniku 21.12.1990
Adresa: 3, Vimperk, Karla Weisse, 390
Ing. Václav Tušl Neaktivní od 10.02.1992 zástupce ředitele 21.12.1990
Adresa: 864650, Strunkovice nad Blanicí, 230
Registrační číslo Agropodnik, společný podnik, Strunkovice nad Blanicí okres Prachatice je 00005738.
Registrační adresa Agropodnik, společný podnik, Strunkovice nad Blanicí okres Prachatice je 100, Prachatice, Strunkovice nad Blanicí.
Agropodnik, společný podnik, Strunkovice nad Blanicí okres Prachatice byla založena 21.12.1990.