Informace o společnosti

Název: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
ICO: 00007536
Registrovaná adresa: 40339, 27754618, Chlumec, Hrbovice, Hrbovická, 2
Začleněno na: 01.01.1991
Datum ukončení: 01.01.2022
Předmět podnikání:
revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvihacích při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
výkon zeměměřičských činností
revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl, h) báňská záchranná služba, i) důlně měřičská činnost
poskytování zdravotních služeb: zdravotnická dopravní služba
provozování leteckých prací
činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c), d), e), f), h), a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a § 3, h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m horniny,
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
zednictví
distribuce elektřiny
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
rozvod tepelné energie
výroba tepelné energie

Zakladatelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. VLADIMÍR ŠANDA Neaktivní od 01.01.2022 Předseda dozorčí rady 01.07.2020
Adresa: 27351, 1268406, Kladno, Horní Bezděkov, Horní Bezděkov, Pod Lesem, 145
Ing. PAVLÍNA JANIKOVÁ Neaktivní od 01.01.2022 Člen dozorčí rady 01.07.2020
Adresa: 17000, 22300252, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 525, 18
Ing. RADEK MUSÍLEK Neaktivní od 01.01.2022 Člen dozorčí rady 01.07.2020
Adresa: 41201, 77583990, Litoměřice, Miřejovice, Miřejovice, 85
Ing. IGOR NĚMEC Neaktivní od 01.01.2022 Místopředseda dozorčí rady 15.10.2019
Adresa: 54941, 9677135, Náchod, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, 215
Ing. STANISLAV BENEŠ Neaktivní od 01.01.2022 Člen dozorčí rady 15.10.2019
Adresa: 16100, 22236520, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, Huberova, 352, 23
Mgr. MARTIN DVOŘÁK Neaktivní od 01.01.2022 Člen dozorčí rady 15.10.2019
Adresa: 54301, 2307766, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Pod parkem, 739

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. WALTER FIEDLER Neaktivní od 01.01.2022 Ředitel státního podniku 12.02.2020
Adresa: 43102, 28207882, Chomutov, Málkov, Zelená, 109
Ing. PETRA ŠILHÁNOVÁ Neaktivní od 01.01.2022 První zástupce ředitele 29.12.2016
Adresa: 41501, 20272057, Teplice, Teplice, Teplice, Alejní, 2409, 2
Ing. PETR KUBIŠ Neaktivní od 01.01.2022 Druhý zástupce ředitele 29.12.2016
Adresa: 40001, 17803071, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Bezručova, 772, 21
Ing. PETRA ŠILHÁNOVÁ Neaktivní od 29.12.2016 První zástupce 05.09.2013
Adresa: 41501, 20272057, Teplice, Teplice, Alejní, 2409, 2
Ing. PETR LENC Neaktivní od 12.02.2020 Ředitel státního podniku 05.09.2013
Adresa: 40001, 17801729, Ústí nad Labem, Klíše, Masarykova, 638, 245
Ing. Petr Lenc Neaktivní od 05.09.2013 Ředitel státního podniku 11.09.2004
Adresa: 40001, 17801729, Ústí nad Labem, Masarykova, 638/245
Ing. Václav Šípek Neaktivní od 11.04.2001 Ředitel státního podniku 11.04.2001
Adresa: 17804981, Ústí nad Labem, Slavíčkova, 955/14
Ing. Petr Lenc Neaktivní od 11.09.2004 Ředitel státního podniku 11.04.2001
Adresa: 17804981, Ústí nad Labem, Slavíčkova, 955/14
Ing. Petra Šilhánová Neaktivní od 05.09.2013 První zástupce 29.12.2000
Adresa: 20272057, Teplice, Alejní, 2409/2
Ing. Václav Šípek Neaktivní od 11.04.2001 Ředitel státního podniku 28.12.2000
Adresa: 17804981, Ústí nad Labem, Slavíčkova, 955/14
Ing. Jiří Kramář Neaktivní od 29.12.2000 První zástupce ředitele: 26.08.1997
Adresa: 17738997, Chlumec, Svatoplukova, 199
Ladislav Předota Neaktivní od 18.04.1997 Třetí zástupce ředitele 10.01.1997
Adresa: 17813239, Ústí nad Labem, 17.listopadu, 284
Ing. Václav Šípek Neaktivní od 28.12.2000 Pověřen řízením státního podniku 10.01.1997
Adresa: 17804981, Ústí nad Labem, Slavíčkova, 955/14
Ing. Petr Stahl Neaktivní od 29.12.2000 Druhý zástupce ředitele 10.01.1997
Adresa: Teplice - Prosetice, Školní, 142
Ing. Vlasta Srpová Neaktivní od 18.04.1997 První zástupce ředitele 15.07.1996
Adresa: Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Varvažov, 56
Ing. Václav Šípek Neaktivní od 10.01.1997 Pověřen řízením státního podniku 10.06.1996
Adresa: 17804981, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Slavíčkova, 955/14
Ladislav Předota Neaktivní od 10.01.1997 Třetí zástupce ředitele 07.12.1995
Adresa: 17813239, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 17.listopadu, 284
Ing. Petr Stahl Neaktivní od 10.01.1997 Druhý zástupce ředitele 11.09.1995
Adresa: Teplice - Prosetice, Školní, 142
Ing. Karel Švarc Neaktivní od 10.06.1996 Ředitel státního podniku 12.02.1992
Adresa: Ústí nad Labem - Brná, Na rybárně, 315
František Peterka Neaktivní od 12.02.1992 Ředitel státního podniku 17.04.1991
Adresa: Ústí nad Labem - Střekov, Tomáše ze Štítného, 1121/5
Ing. Karel Švarc Neaktivní od 12.02.1992 Druhý zástupce ředitele 17.04.1991
Adresa: Ústí nad Labem - Brná, Na rybárně, 315
Ing. Václav Šípek Neaktivní od 15.07.1996 První zástupce ředitele 17.04.1991
Adresa: Ústí nad Labem - Klíše, Slavíčkova, 955/14
František Peterka Neaktivní od 17.04.1991 Pověřen řízením státního podniku 01.01.1991
Adresa: Ústí nad Labem - Střekov, Tomáše ze Štítného, 1121/5
Registrační číslo Palivový kombinát Ústí, státní podnik je 00007536.
Registrační adresa Palivový kombinát Ústí, státní podnik je 40339, 27754618, Chlumec, Hrbovice, Hrbovická, 2.
Palivový kombinát Ústí, státní podnik byla založena 01.01.1991.