Informace o společnosti

Název: Krušnohorské strojírny, státní podnik
ICO: 00007587
Registrovaná adresa: 100, Most-Komořany
Začleněno na: 28.12.1990
Datum ukončení: 01.05.1992
Předmět podnikání:
- výroba technologického zařízení pro kotelny, dřevozpracující průmysl, lesní hospodářství a stavebnictví - výroba, montáž a opravy zdvihadel a pojízdných zdvihadel o nosnosti nad 5 tun - výroba, montáž a opravy plynových zařízení v rozsahu uděleného oprávnění - vývoj nových zařízení a výroba prototypů - výroba a údržba techniky pro zemědělství - provoz a oprava sdělovacích zařízení - zemní práce včetně zpevňování vozovek, - projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění
- automobilová doprava včetně přepravy a zvedání těžkých břemen - zkoušky roznětnic a střelmistrovských ohmetrů, včetně oprav a seřizování - zkoušky těžebních a vyrovnávacích lan, ochranných pásů, úchytných lan, - zkoušky materiálů mechanickými metodami - bezdemontážní diagnostika strojů a zařízení - výkon vyššího dodavatelství technologie - výuka a přezkušování odborných pracovníků - obchodní a zahraničně obchodní činnost v rozsahu uděleného oprávnění - provoz předškolních, ubytovacích a stravovacích zařízení
- výroba, montáž, opravy, renovace, rekonstrukce, modernizace a servis ekologických, dopravních, stavebních, zemních, těžebních a pomocných strojů a zařízení - výroba náhradních dílů pro důlní stroje a zařízení - výroba, montáž a opravy silnoproudých a slaboproudých elektrotechnických zařízení a sítí - výroba, opravy a odbyt součástí z lisované technické pryže, pryžotextilních, zvláštních dopravních pásů a ocelolanových dopravních pásů, výroba a odbyt spojovacího materiálu - výroba a montáž ocelových konstrukcí
Činnosti, ke kterým je třeba zvláštní oprávnění, může státní podnik vykonávat pouze po získání těchto oprávnění.

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Stanislav Jelínek Neaktivní od 27.04.1992 Ředitel státního podniku 17.05.1991
Adresa: 5111781, Most, Moskevská, 3060
Ing. Vladimír Holub Neaktivní od 01.05.1992 První zástupce ředitele s.p. 17.05.1991
Adresa: 3, Most, Komenského, 518
Registrační číslo Krušnohorské strojírny, státní podnik je 00007587.
Registrační adresa Krušnohorské strojírny, státní podnik je 100, Most-Komořany.
Krušnohorské strojírny, státní podnik byla založena 28.12.1990.