Informace o společnosti

Název: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, státní podnik
ICO: 00007650
Registrovaná adresa: 100, Most
Začleněno na: 01.01.1991
Datum ukončení: 01.05.1992
Předmět podnikání:
výzkumná, vývojová a obchodní činnost v oblasti výpočetních systémů, ekonomických a vědeckotechnických výpočtů a počítačové grafiky
poradenská a výchovně vzdělávací činnost
informační činnost pro lomové dobývání, patentová činnost a vydávání odborného časopisu
výzkum přírodních - geologických, hydrogeologických, geotechnických podmínek ložisek užitkových nerostů včetně řešení stability svahů a zemních těles
provoz radioizotopové laboratoře s otevřenými a uzavřenými zářiči podle zvláštního povolení a aplikace radionuklidových metod v hornictví, ekologii a v příbuzných oborech včetně výzkumu ionizujícího zařízení
speciální trhací práce
výzkum v oboru povrchového a hlubinného dobývání, úpravy a využití uhlí, doprovodných surovin, životního a pracovního prostředí a bezpečnosti práce, včetně ekotoxikologických testů
vývoj a výroba prototypů, funkčních vzorků a zařízení a přístrojů
výzkum a vývoj nových strojů a technologických zařízení pro povrchové a hlubinné dobývání, prvků automatizačních a elektrotechnických zařízení včetně výroby a aplikace
projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění
atesty, expertízy a odborné posudky podle oprávnění ke zkušebnické činnosti
provoz reprografické a fotografické techniky a propagační služby
speciální měření v oblasti bezdemontážní diagnostiky, geofyziky elektrických a neelektrických veličin, životního a pracovního prostředí, technologie dobývání

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Oldřich Klimecký Neaktivní od 01.05.1992 Ředitel 26.02.1991
Adresa: 3, Most, Most, Skupova, 2303
RNDr. Karel Haas Neaktivní od 01.05.1992 Zástupce ředitele 26.02.1991
Adresa: 3, Most, Budovatelů, 3067
Ing. Oldřich Klimecký Neaktivní od 26.02.1991 Pověřen řízením státního podniku 01.01.1991
Adresa: 3, Most, Skupova, 2303
Registrační číslo Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, státní podnik je 00007650.
Registrační adresa Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, státní podnik je 100, Most.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, státní podnik byla založena 01.01.1991.