Informace o společnosti

Název: Severočeské teplárenské závody, státní podnik
ICO: 00008079
Registrovaná adresa: 100, Most
Začleněno na: 27.12.1990
Datum ukončení: 29.07.1992
Předmět podnikání:
l. výroba a prodej elektřiny a tepla 2. rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojů tepla 3. investorská činnost 4. projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 5. inženýrské činnosti v oblasti rozvoje, provozu a ekonomie teplárenství 6. expertizní činnosti v materiálové oblasti energetických zařízení 7. provoz zařízení pro vzdělávání učňů Činnosti, ke kterým je třeba zvláštního oprávnění, může státní podnik vykonávat až po získání příslušného oprávnění

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
ing. Rudolf Mrnka Neaktivní od 29.07.1992 l.zástupce ředitele 15.11.1991
Adresa: 100, nám.pro ekonomiku a obchod, Most, Lipová 527/86O
Josef Vanžura Neaktivní od 29.07.1992 2.zástupce ředitele 15.11.1991
Adresa: 100, náměstek pro investice, Jirkov, Na Borku l6OO
Ing. Karel Koukolíček Neaktivní od 29.07.1992 Pověřen řízením stát.podniku 27.12.1990
Adresa: 23544422, Jirkov, Obránců míru, 1379
Registrační číslo Severočeské teplárenské závody, státní podnik je 00008079.
Registrační adresa Severočeské teplárenské závody, státní podnik je 100, Most.
Severočeské teplárenské závody, státní podnik byla založena 27.12.1990.