Informace o společnosti

Název: MONTAS, státní podnik
ICO: 00008664
Registrovaná adresa: 100, Hradec Králové
Začleněno na: 01.04.1990
Datum ukončení: 28.03.1991
Předmět podnikání:
Výroba ocelových konstrukcí a potraubního uložení pro kompletační činnost.
2.dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace
Jaderný program a energetika.
Zahraničně obchodní činnost v tomto rozsahu:
Výkon vyšších dodavatelských funkcí.
Příprava svářečů.
1. vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroba organizce, jejichž nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze rozhodnutí FMZO
4. přijímání služeb od zahraničních osob
Montáže zařízení pro ochranu vod a ovzduší.
Rekonstrukce strojírenských podniků.
Projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění.
3. poskytování služeb v zahraničí: - formou provádění montáží investičních celků a zařízení pro ochranu vod a ovzduší, generálních oprav, rekonstrukcí a modernizací strojních zařízení, potrubních rozvodů a ocelových konstrukcí v podnicích průmyslu potravinářského, chemického, gumárenského, plastikářského, planárenského a chladírenského a v energetice, včetně jaderné - formou projektové činnosti a inženýrsko-technických služeb
Montáže investičních celků, generální opravy, rekonstrukce a modernizace strojních zařízení, potrubních rozvodů a ocelových konstrukcí v potravinářském, chemickém, gumárenském, plastikářském, plynárenském a chladírenském průmyslu.

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Jan Krejčí Neaktivní od 28.03.1991 1.zást.řed.-hospodářský nám. 10.10.1990
Adresa: 23892447, Hradec Králové, Fibichova, 941
Ing. Miroslav Zelinka Neaktivní od 28.03.1991 2.zást.řed.-výrobně techn.nám. 10.10.1990
Adresa: 3, Pardubice, J.B.Pecky, 614
Ing. Miloslav Tamchyna Neaktivní od 28.03.1991 Ředitel 14.05.1990
Adresa: 7796323, Pardubice, Grusova, 413
Ing. Vilém Černík Neaktivní od 10.10.1990 Zástupce řed.-ekonomický nám. 17.04.1990
Adresa: 23930039, Hradec Králové, Formánkova, 512
Josef Matoulek Neaktivní od 14.05.1990 Pověřený ředitel 01.04.1990
Adresa: 23910577, Hradec Králové, Uhelná, 867
Registrační číslo MONTAS, státní podnik je 00008664.
Registrační adresa MONTAS, státní podnik je 100, Hradec Králové.
MONTAS, státní podnik byla založena 01.04.1990.