Informace o společnosti

Název: A U T O P A L , státní podnik
ICO: 00009270
Registrovaná adresa: 100, Nový Jíčín
Začleněno na: 29.03.1989
Datum ukončení: 31.05.1994
Předmět podnikání:
1. Výzkum, vývoj, výroba a odbyt: - světelných a chladících zařízení pro motorová vozidla, traktory, letadlo, kolejová vozidla a speciální techniku - chladících zařízení pro stacionární motory - zařízení pro technickou obsluhu motorových vozidel 2. Plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště
Podle Rozhodnutí Federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 16.8.1990 č.j. 13/08832/90 zapisuje se zahraničně obchodní činnost státního podniku v tomto rozsahu: 1. vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace, jejichž nomenklatura podle celního sazebníku je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí 2. dovoz věcí do ČSFR určených k využítí ve výrobě organizace

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Ladislav Glogar Neaktivní od 31.05.1994 ř e d i t e l 30.05.1989
Adresa: 3, Nový Jičín, Bernatice, č. 216
Ing. Aleš Vrobel Neaktivní od 31.05.1994 1. zástupce ředitele 29.03.1989
Adresa: 100, ekonomický náměstek, Nový Jičín, Anenská 287
Ing. Pavel Čagánek, pověřen říze- Neaktivní od 31.05.1994 2. zástupce ředitele 29.03.1989
Adresa: 100, ním úseku náměstka pro rozvoj, Nový Jičín, Bezručova 24
Ing. Oldřich Rybnikář, pověřen Neaktivní od 31.05.1994 3. zástupce ředitele 29.03.1989
Adresa: 100, řízením úseku náměstka, Nový Jičín, Nerudova 14
Registrační číslo A U T O P A L , státní podnik je 00009270.
Registrační adresa A U T O P A L , státní podnik je 100, Nový Jíčín.
A U T O P A L , státní podnik byla založena 29.03.1989.