Informace o společnosti

Název: INPRO, projektový a inženýrsko-dodavatelský podnik
ICO: 00009644
Registrovaná adresa: 100, Praha 10, Na Sychrově
Začleněno na: 30.06.1989
Datum ukončení: 22.05.1991
Předmět podnikání:
1. Výroba, dodávky, montáž, nákup kompletace strojů a zařízení pro investiční celky tuzemské i vývozní a jiné činnosti, spo- jené s výkonem funkce výššího dodavatele včsetně řešení úkolů technického rozvoje souboru strojů a zařízení
8. Výkon činnosti oborového informačního střediska v rozsahu po- ření.
4. Odborná činost při řešení úkolů rozvoje vědy techniky
5. Výroba doplňkových zařízení k investičním celkům.
7. Odborné školení pracovníků pro oblast NCT, komplexní automati- zaci, využití výpočetní techniky a přípravu THP strojírenských orhanizací v tuzemsku i v zahraničí
2. Provádění modernizace a rekonstrukce průmyslových závodů v tu- zemsku i v zahraničí včetně inženýrských služeb a technické pomoci
6. Dodávky stavebních prací ve spojení s výkonem funkce výššího dodavatele
3. Projektová a inženýrská činnost v rozsahu uděleného oprávnění

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Petr Špilík Neaktivní od 22.05.1991 zástupce ředitele 21.12.1990
Adresa: 21771804, Praha 3, Biskupcova, 16
ing. Jiří Maroušek Neaktivní od 22.05.1991 Ředitel 13.10.1989
Adresa: 21757453, Praha 2, Bělehradská, 58
Ing. Josef Čech Neaktivní od 21.12.1990 1. zástupce ředitele 14.08.1989
Adresa: 3, Brno, Šmeralova, 13
Ing. Vladimír Hanuš Neaktivní od 22.05.1991 2. zástupce ředitele 14.08.1989
Adresa: 21756040, Praha 2, Polská, 54
Ing. Zdeněk Sokolík Neaktivní od 13.10.1989 Ředitel 30.06.1989
Adresa: 100, Praha 6-Břevnov, Pionýrů 55
Registrační číslo INPRO, projektový a inženýrsko-dodavatelský podnik je 00009644.
Registrační adresa INPRO, projektový a inženýrsko-dodavatelský podnik je 100, Praha 10, Na Sychrově.
INPRO, projektový a inženýrsko-dodavatelský podnik byla založena 30.06.1989.