Informace o společnosti

Název: Společný podnik, Zemědělské stavební sdružení Rokycany
ICO: 00218715
Registrovaná adresa: 33711, 100, Rokycany, Rokycany, Arbesova 866, Plzeňské předměstí
Začleněno na: 15.06.1976
Datum ukončení: 31.10.1993
Předmět podnikání:
provádí práce a činnosti související s nárokováním, nákupem, vykládkou a dopravou, skladováním, mícháním průmyslových hnojiv, vápen. hmot, chemických přípravků i pro členské organizace
vykonává i jiné dohodnuté hospodářské činnosti
zajišťování materiálů, výrobků a potřeb pro účelovou bytovou výstavbu
bytovou výstavbu pro pracovníky členských organizací v zájmu stabilizace pracovních sil
provádění zahraničně obchodní činnosti prostř. PZO
provádění zemních prací pro členské organizace a jiné zem., případně ostatní organizace, soukromé podnikatele
vyrábí betonovou směs pro vlastní potřebu, potřeby zemědělských organizací i soukromých odběratelů
doprava pesticidů a hnojiv bude fakturována pro všechny čl. organizace ve stejné výši průměrnou dopravní vzdáleností, nebo podle individuálních dohod
provádí dopravu pro vlastní činnost a vlastní pracovníky v souladu s kolektivní smlouvou, popřípadě pro jiné organizace, které o službu požádaly, i soukromé podnikatele
provádění a zajišťování projekt. dokumentace pro uvedenou výstavbu a projektů hospodářsko-technických úprav pozemků
zavádění vědeckovýzkumných poznatků a technického pokroku do výroby
účelovou zemědělskou a bytovou výstavbu pro členské organizace a případně ostatní zemědělské organizace
provádění výstavby, budování nádrží a rybníků, úpravy menších vodních toků, výstavbu závlah
provádí členským organizacím práce a služby v rostlinné a živočišné výrobě při efektivním zajišťování výživy a ochrany rostlin a agrochemických opatření, spočívajících zejména v aplikaci průmyslových hnojiv, vápnění půd, chemické ochrany rostlin, deratizaci, desinfekci, desinsekci, ošetřování a aplikaci statkových hnojiv, výrobě kompostů, těžbě a využívání ostatních organických hmot včetně minerálů apod.
poskytování jiné pomoci ve specializovaných stavebních činnostech
metodické řízení svépomocné výstavby členských organizací včetně inženýrské činnosti, stavebního dozoru a organizování vzájemné výpomoci členských organizací pro provádění výstavby
poskytuje členským organizacím odborné porady a speciální služby (sleduje výskyt škodlivých činitelů, koordinuje využití techniky), výstavbu polních hnojišť, konzervace, zavádění vědeckých poznatků do praxe, skladování potřebných výbušnin a provádění prací (trhacích) malého rozsahu, plány hnojení a chemické ochrany na základě příslušných předpisů
nárokuje, organizuje a pozemně zajišťuje letecko-chemickou činnost
provádí opravy vlastní techniky a technologických zařízení
provádí výstavbu výrobních kapacit, zařízení a staveb nutných k plnění činnosti
výrobu stavebních prvků včetně výroby některých technologických zařízení pro hlavní výrobu a výrobky z kovu a dřeva
Podnik zabezpečuje zejména toto podnikání:

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Jarmil Šafránek Neaktivní od 31.10.1993 zástupce ředitele 30.11.1990
Adresa: 1, Rokycany - Nové město, Úderníků, 36
Ing. Josef Kasl Neaktivní od 30.11.1990 předseda 15.06.1976
Adresa: 7146051, Rokycany, Příkosice, 79
Miloslav Vinš Neaktivní od 30.11.1990 člen 15.06.1976
Adresa: předseda JZD Těškov
Václav Trejbal Neaktivní od 30.11.1990 člen 15.06.1976
Adresa: předseda JZD Mír v Kladrubech
Milouš Brada Neaktivní od 30.11.1990 člen 15.06.1976
Adresa: předseda JZD Osek
Václav Karel Neaktivní od 30.11.1990 člen 15.06.1976
Adresa: ředitel Státního statku v Rokycanech
Jiří Beldík Neaktivní od 31.10.1993 ředitel podniku 15.06.1976
Adresa: 1, Olešná u Hořovic, čp. 59
Registrační číslo Společný podnik, Zemědělské stavební sdružení Rokycany je 00218715.
Registrační adresa Společný podnik, Zemědělské stavební sdružení Rokycany je 33711, 100, Rokycany, Rokycany, Arbesova 866, Plzeňské předměstí.
Společný podnik, Zemědělské stavební sdružení Rokycany byla založena 15.06.1976.