Informace o společnosti

Název: AGROSTAV, společný podnik Chrudim, se sídlem ve Slatiňanech "v likvidaci"
ICO: 00219142
Registrovaná adresa: Chrudim
Začleněno na: 26.04.1971
Datum ukončení: 11.07.2016
Předmět podnikání:
Prodej výrobků ostatním organizacím v souladu s platnými právními a cenovými předpisy
- 802 haly občanské výstavby
- 815 objekty pozemní zvláštní
Projektová, geodetická a inženýrská činnost v rámci vydaných oprávnění
Zahr. obchodní činnost ve smyslu vyhl. FMZO č. 27/1991 Sb.
- 813 věže, stožáry, komíny
- 812 budovy pro výrobu a služby (mimo haly)
Provoz školícícho a rekreačního zařízení pro vlastní potřeby členské organizace a pro ostatní organizace
doplňkových konstrukcí pro stavební a techologické výroby, včetně strojů a zařízení a dílů
- 833 nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
- 824 dráhy kolejové
Všechny stavební i nestavební práce související s realizací hospodářsko-technických úprav pozemků, rekultivace a zúrodňování pozemků
Provozování obchodní činnosti pro organizace i občany
Průmyslové stavitelství
Pozemní stavitelství
- 823 plochy a úpravy území
c) výroba betonových směsí a betonových výrobků
Opravářské činnosti převážně pro potřebu zúčastněných členských oganizací a vlastní, pro ostatní organizace na úseku:
Dodávky související s prováděním oprav,údržby a rekonstrukce stavebních objektů a technologických zařízení
Práce průmyslové povahy převážně pro kovo-dřevo plasty
Průmyslová výroba pro potřebu a realizaci vlastní stavebně- - montážní činnosti a pro prodej ostatním organizacím na úseku
Inženýrské stavitelství
Prodej výrobků zaměstnancům v souladu s kolektivní smlouvou
V případě,že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení takového souhlasu.
- 831 hydromeloirace
Poskztování prací a služeb pro obyvatelstvo podle kapacit. a ekonomických možností organizace včetně činnosti projekční a planografických prací
Dodávky některých stavebních montážních prací podle struktury stavebnictví v tomto rozsahu:
- 830 vedení elektrické
Vodní stavitelství
- 803 budovy pro bydlení
Poskytování restauračních služeb, zařazených do IV. cenové skupiny v podnikovém rekreačním zařízení na Hořelči
- generálních oprav stavebních strojů a mechanismů,středních oprav a údržby staveb. strojů, oprav a údežby střední a malé mechanizace, oprav a údržby dopravních prostředků, oprav a údržby předmětů postupné spotřeby.
- 822 komunikace pozemní a letiště
Provozování nákladní dopravy a stavebních strojů a mechanis. převážně pro stavebně montážní činnost, pro potřebu vlastní organizace a pro ostatní organizace
- 838 práce stavební při budování techologických zařízení
- 811 haly pro výrobu a služby
- 814 nádrže a jímky čistíren vod a ostaní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
Výchova žáků odborných učilišť pro potřeby podniku
- 839 práce výrobní povahy ve stavebnictví
Provádění montáží a oprav, revizí, zkoušek a údržby elektrických zařízení
Doprava - její provozování pro cizí potřeby je povoleno ONV odborem dopravy v Chrudimi do 28.2.1990
- 827 vedení trubní dálková a přípojná
Pomocná technologická stavební výroba pro zúčastněné organizace a pro ostatní organizace
- 801 budovy občanské výstavby (mimo haly)
a) dobývání surovin (kámen, štěrk, štěrkopísek)
b) výroby: stavebních dílců, pilařské a dřevozpracující dílenské (tesařské a truhlářské výrobky, ocelové a železobetonové konstrukce, výroba kovových předmětů (bednících dílců pro systémové bednění) výroba rozvaděčů
Materiálně technické zásobování zemědělské investiční výstavby v rozsahu uzavřených hospodářských smluv
Provádění jiné činnosti pro zúčastněné i ostatní organizace a obyvatelstvo, pro podnik ekonomické
- 832 hráze a objekty na tocích
-výrobků VTR

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Jiří Stříteský Neaktivní od 11.07.2016 likvidátor 02.04.1992
Adresa: 7790996, Pardubice, Bezdíčkova, 1548
Ing. Miloš Burian Neaktivní od 11.07.2016 ředitel 14.06.1990
Adresa: Chrudim II, Dr. Malíka, 800
Ing. Arnošt Gloser Neaktivní od 11.07.2016 zástupce ředitele 14.06.1990
Adresa: Chrudim II, Dr. Malíka, 806
Ing. Miloš Procházka Neaktivní od 14.06.1990 předseda 25.04.1989
Adresa: Chrudim II, Dr. Malíka, 804
Arnošt Gloser Neaktivní od 14.06.1990 místopředseda 25.04.1989
Adresa: Chrudim II, Dr. Malíka, 806
Ing. Miloš Procházka Neaktivní od 25.04.1989 Ředitel podniku 17.02.1988
Adresa: Chrudim, Dr. Malíka, 804
Ing. František Jankovský Neaktivní od 25.04.1989 Člen představenstva 29.05.1987
Adresa: 5361699, Luže, 359
František Mencl Neaktivní od 25.04.1989 Člen představenstva 14.04.1986
Adresa: Radčice, 5
Arnošt Gloser Neaktivní od 25.04.1989 Zástupce ředitele 14.04.1986
Adresa: Chrudim II, Dr. Malíka, 806
Milan Macháček Neaktivní od 25.04.1989 Člen představenstva 22.06.1984
Adresa: Předhradí, Zahradní, 111
Miroslav Tahal Neaktivní od 14.04.1986 Zástupce ředitele 15.06.1982
Adresa: Pardubice - Polabiny, Družby 337
Ing. Stanislav Baťa Neaktivní od 25.04.1989 Předseda představenstva 15.06.1982
Adresa: 5361362, Luže, 326
Ing. Miroslav Krátký Neaktivní od 25.04.1989 Člen představenstva 15.06.1982
Adresa: 5173876, Horka, 76
Ing. Václav Hrdina Neaktivní od 25.04.1989 Člen představenstva 15.06.1982
Adresa: Chrudim IV. 892
Emil Malík Neaktivní od 15.06.1982 Člen představenstva 05.06.1981
Adresa: 5290546, Městec, 44
Miloslav Šobr Neaktivní od 15.06.1982 Člen představenstva 05.06.1981
Adresa: Pardubice, Rybalkova, 1919
Oldřich Pospíchal Neaktivní od 14.04.1986 Člen představenstva 05.06.1981
Adresa: 5388996, Hlinsko, Budovatelů, 1206
Vladimír Krajina Neaktivní od 29.05.1987 Člen představenstva 05.06.1981
Adresa: Seč, 262
Ing. Miloš Burián Neaktivní od 17.02.1988 Ředitel 05.06.1981
Adresa: Chrudim IV., Hybešova 680
Josef Šlechta Neaktivní od 25.04.1989 Místopředseda představenstva 05.06.1981
Adresa: Přestavlky, 24
František Rompotl Neaktivní od 25.04.1989 Člen představenstva 05.06.1981
Adresa: 5269822, Zderaz, 107
Miloslav Tuček Neaktivní od 15.06.1982 Náměstek řed. - technický nám. 16.12.1980
Adresa: Moravany, 227
Josef Volenec Neaktivní od 05.06.1981 Člen představenstva 18.10.1979
Adresa: Chrudim, III/62
Jaroslav Hanuš Neaktivní od 05.06.1981 Člen představenstva 18.10.1979
Adresa: 9628274, Chotěboř, 1108
Ing. Karel Machač Neaktivní od 15.06.1982 Předseda představenstva 18.10.1979
Adresa: Lukavice, 117
Jaroslav Hanuš Neaktivní od 18.10.1979 Předseda představenstva 08.06.1977
Adresa: 9628274, Chotěboř, 1108
Zdeněk Šťovíček Neaktivní od 18.10.1979 Člen představenstva 08.06.1977
Adresa: Slatiňany, Leninova, 336
František Jindrichovský Neaktivní od 25.04.1989 Člen představenstva 08.06.1977
Adresa: Holetín, 27
Václav Soudek Neaktivní od 08.06.1977 Předseda představenstva 17.07.1975
Adresa: 5203678, Deblov, 3
Ing. Milan Kučera Neaktivní od 08.06.1977 člen představenstva 17.07.1975
Adresa: 5313384, Dřeveš, 9
Oldřich Pitra Neaktivní od 18.10.1979 Člen představenstva 17.07.1975
Adresa: 5290503, Městec, 40
Miroslav Sodomka Neaktivní od 05.06.1981 Místopředseda představenstva 17.07.1975
Adresa: 5327296, Dědová, 7
Václav Feit Neaktivní od 05.06.1981 Člen představenstva 17.07.1975
Adresa: Hlinsko, ČSA, 1152
Stanislav Hlušička Neaktivní od 05.06.1981 Člen představenstva 17.07.1975
Adresa: Podhořany, 62
Jaromír Pešek Neaktivní od 22.06.1984 člen představenstva 17.07.1975
Adresa: 5421705, Otradov, 107
Rudolf Hebký Neaktivní od 17.07.1975 Předseda představenstva 27.05.1974
Adresa: Skupice, 7
Jaroslav Hanuš Neaktivní od 17.07.1975 Místopředseda představenstva 27.05.1974
Adresa: Chotěboř, ČSA, 1108
Bohumil Jelínek Neaktivní od 17.07.1975 Člen představenstva 27.05.1974
Adresa: Skuteč, ČSA, 114
Ing. František Kopecký Neaktivní od 17.07.1975 Člen představenstva 27.05.1974
Adresa: 5255821, Bylany, 48
Miroslav Sodomka Neaktivní od 17.07.1975 člen představenstva 27.05.1974
Adresa: 5327296, Dědová, 7
Zdeněk Laštovica Neaktivní od 16.12.1980 Ředitel 27.05.1974
Adresa: 5316995, Horní Holetín, 95
Jaroslav Matějka Neaktivní od 05.06.1981 Člen představenstva 27.05.1974
Adresa: Leština, 34
Jindřich K y s e l a Neaktivní od 27.05.1974 Místopředseda představenstva 24.05.1973
Adresa: Rosice u Chrasti 77
Josef Forman Neaktivní od 27.05.1974 Člen představenstva 24.05.1973
Adresa: 5388902, Hlinsko, Budovatelů, 1197
Oldřich Kutil Neaktivní od 27.05.1974 Člen představenstva 24.05.1973
Adresa: 7206305, Zbyslavec, 32
Ing. František Kopecký Neaktivní od 27.05.1974 Člen představenstva 24.05.1973
Adresa: 28068637, Bylany, 148
František Vacek Neaktivní od 27.05.1974 Člen představenstva 24.05.1973
Adresa: Horka - Mezihoří 35
Václav Soudek Neaktivní od 24.05.1973 Místopředseda představenstva 20.04.1972
Adresa: 5203678, Deblov, 3
Jindřich K y s e l a Neaktivní od 24.05.1973 Člen představenstva 20.04.1972
Adresa: Rosice u Chrasti 77
Jaroslav Hanuš Neaktivní od 24.05.1973 Člen představenstva 20.04.1972
Adresa: Chotěboř, ČSA, 1108
Karel Vtípil Neaktivní od 24.05.1973 Člen představenstva 20.04.1972
Adresa: 5207789, Dachov, 19
Jan Podolský Neaktivní od 27.05.1974 Předseda představenstva 20.04.1972
Adresa: 5191378, Řepníky, 116
Oldřich Smejkal Neaktivní od 27.05.1974 Člen představenstva 20.04.1972
Adresa: 5287693, Chroustovice, 90
Miloslav Sodomka Neaktivní od 27.05.1974 člen představenstva 20.04.1972
Adresa: 5327296, Dědová, 7
Stanislav Novotný Neaktivní od 27.05.1974 Člen představenstva 20.04.1972
Adresa: Doly, 8
Oldřich Klinger Neaktivní od 27.05.1974 Ředitel 20.04.1972
Adresa: 7702566, Pardubice, Češkova, 1358
Ing. Čeněk Líbal Neaktivní od 20.04.1972 Předseda představenstva 26.04.1971
Adresa: Horní Bradlo, 50
Jan Motyčka Neaktivní od 20.04.1972 Místopředseda představenstva 26.04.1971
Adresa: Bor u Skutče, 18
Oldřich Lorenc Neaktivní od 20.04.1972 Člen představenstva 26.04.1971
Adresa: 5182751, Hluboká, 23
Václav Soudek Neaktivní od 20.04.1972 Člen představenstva 26.04.1971
Adresa: 5203678, Deblov, 3
Antonín Stehno Neaktivní od 20.04.1972 Člen představenstva 26.04.1971
Adresa: 5389003, Hlinsko, 1207
Emil Malík Neaktivní od 20.04.1972 Člen představenstva 26.04.1971
Adresa: Městec u Chroustovic 44
Jaroslav Kozák Neaktivní od 20.04.1972 Člen představenstva 26.04.1971
Adresa: 5165385, Řestoky, 87
Jan Podolský Neaktivní od 20.04.1972 Člen představenstva 26.04.1971
Adresa: 5191378, Řepníky, 116
František Pitloun Neaktivní od 20.04.1972 Ředitel 26.04.1971
Adresa: Pardubice, Dukla, 2093
Ladislav Jirásek Neaktivní od 24.05.1973 Člen představenstva 26.04.1971
Adresa: 5339014, Vyžice, 38
Josef Rulík Neaktivní od 27.05.1974 Člen představenstva 26.04.1971
Adresa: 5580307, Kovářov, 27
Miloslav Paštika Neaktivní od 16.12.1980 Náměstek ředitele 26.04.1971
Adresa: Pardubice, Winterova, 411
Registrační číslo AGROSTAV, společný podnik Chrudim, se sídlem ve Slatiňanech "v likvidaci" je 00219142.
Registrační adresa AGROSTAV, společný podnik Chrudim, se sídlem ve Slatiňanech "v likvidaci" je Chrudim.
AGROSTAV, společný podnik Chrudim, se sídlem ve Slatiňanech "v likvidaci" byla založena 26.04.1971.