Informace o společnosti

Název: "APV" DEMINGER, spol. s r.o.
ICO: 00220523
Registrovaná adresa: 14900, 21819394, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Štichova, 600, 2
Začleněno na: 07.01.1991
Předmět podnikání:
Zahraničně obchodní činnost: podle povolení federálního ministerstva zahraničního obchodu čj. 13/15510/Ku/90 registr.č.: 108005452 ze dne 14.12.1990 v rozsahu:
b) zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti vývozu a dovozu věcí na základě smluv o obstarání záležitostí jménem organizace na účet čs. osob
c) vývoz a dovoz věcí, s výjimkou věcí uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povo- lení k zahraničně obchodní činnosti, uskutečňovaný pro čs. osoby na základě smluv uvedených v bodě 1 rozsahu povolení
d) dovoz věcí pro zabezpečení hospodářské činnosti organizace s výjimkou věcí, uvedených v nařízení vlády ČSFR č.256/1990 Sb.
f) přijímání služeb od zahraničních osob v rozsahu předmětu činnosti organizace
g) koupě zboží a jeho přímý prodej v zahraničí bez dovozu do ČSFR
e) poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodního zastupování,provozování konsignačních skladů, servisní, poradenské činnosti a formou pronájmu věcí
a) získávání hodnotného materiálu z druhotných surovin tříděním
h) obstarávání přepravy věcí (zásilek) všemi druhy dopravních rostředků a činnosti s tím související, jestliže místo odeslá- ní nebo místo určení nebo obě tato místa jsou mimo území ČSFR

Zakladatelé

Název Postavení Popis Datum
JULIUS DEMINGER Aktivní 25.11.2015
Adresa: 6301, Gruningen, Langgase 33
Petr Svoboda Aktivní 07.01.1991
Adresa: 14000, 21819394, Praha 4, Štichova, 600

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
JULIUS DEMINGER Aktivní 25.11.2015
Adresa: 6301, Guningen, Langgase 33
Petr Svoboda Aktivní 07.01.1991
Adresa: 14000, 21819394, Praha 4, Štichova, 600
Julius Deminger Neaktivní od 25.11.2015 07.01.1991
Adresa: 100, Gruningen 6301,SRN, Langgase 33
Registrační číslo "APV" DEMINGER, spol. s r.o. je 00220523.
Registrační adresa "APV" DEMINGER, spol. s r.o. je 14900, 21819394, Hlavní město Praha, Praha, Háje, Štichova, 600, 2.
"APV" DEMINGER, spol. s r.o. byla založena 07.01.1991.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JULIUS DEMINGER, Petr Svoboda.