Informace o společnosti

Název: International Trade and Investment Company společnost s ručením omezeným (zkratka: I.T.I.C. spol. s r.o., GMBh., PTY.Ltd.)
ICO: 00221023
Registrovaná adresa: 11000, 21714185, Praha 1, Pštrossova, 9
Začleněno na: 29.01.1991
Datum ukončení: 27.12.1994
Předmět podnikání:
poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodního zastoupení v rozsahu činnosti organizace, poradenské a konzultační činnosti, prezentace výrobků a služeb zastupovaných firem
realitní činnost
katalogový prodej ve vlastních prodejnách
oprava a restaurování starožitností ve vlastní provozovně a výroba jejich napodobenin
vývoz a dovoz věcí s výjimkou věcí uvedených v nař.vl.č.256/90 Sb kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti,k jejichž provádění se vyžaduje povolení zahraničně obchodní činnosti
zprostředkovatelská činnost vykonávána pro československé osoby ve vztahu k zahraničním osobám v oblasti vývozu a dovozu věcí na základě obstarání záležitostí jménem organizace na účet čs. osob
investiční činnost
výroba spotřebních předmětů
obchodní činnost

Zakladatelé

Název Postavení Popis Datum
Van den Bergh Ludo Neaktivní od 27.12.1994 29.01.1991
Adresa: 100, Antwerpen, Belgie, Josefstraat 7
Quido J.H. Buytaert Neaktivní od 27.12.1994 29.01.1991
Adresa: 100, Antwerpen 78, Belgie, Marstraat 78
Ing. Július Szabo Neaktivní od 27.12.1994 29.01.1991
Adresa: 3, Zlatníky, Hodkovice, 79

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Van den Bergh Ludo Neaktivní od 27.12.1994 29.01.1991
Adresa: 100, Antwerpen, Belgie, Josefstraat 7
Registrační číslo International Trade and Investment Company společnost s ručením omezeným (zkratka: I.T.I.C. spol. s r.o., GMBh., PTY.Ltd.) je 00221023.
Registrační adresa International Trade and Investment Company společnost s ručením omezeným (zkratka: I.T.I.C. spol. s r.o., GMBh., PTY.Ltd.) je 11000, 21714185, Praha 1, Pštrossova, 9.
International Trade and Investment Company společnost s ručením omezeným (zkratka: I.T.I.C. spol. s r.o., GMBh., PTY.Ltd.) byla založena 29.01.1991.