Informace o společnosti

Název: Zemědělské družstvo Střelské Hoštice
ICO: 00222208
Registrovaná adresa: 100, Střelské Hoštice
Začleněno na: 05.01.1972
Datum ukončení: 08.01.1993
Předmět podnikání:
Předmětem jiné hospodářské činnost je: provozuje se obchodní činnost prodejem vlastních i cizích výrobků ve vlastní prodejní síti nebo i mimo ni.
Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a rybnících s chovem ryb, které užívá. Družstvo poskytuje práce a služby pro jiné podniky a občany ve výrobě a údržbě za úplatu podle příslušných cenových předpisů i po vzájemné dohodě o ceně. Prodává vlastní vyrobené zboží členům v rozsahu přijatých vnitropodnikových pravidel.

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Václav Hokr Neaktivní od 08.01.1993 místopředseda 08.07.1991
Adresa: 100, Střelské Hoštice
Jaroslav Kozák Neaktivní od 08.07.1991 místopředseda 09.03.1990
Adresa: 8979235, Dolní Poříčí, 58
ing. Karel Chval Neaktivní od 08.01.1993 Předseda 25.11.1980
Adresa: 4, Katovice, Tyršova, 303
Registrační číslo Zemědělské družstvo Střelské Hoštice je 00222208.
Registrační adresa Zemědělské družstvo Střelské Hoštice je 100, Střelské Hoštice.
Zemědělské družstvo Střelské Hoštice byla založena 05.01.1972.