Informace o společnosti

Název: Agropodnik, společný podnik Uherské Hradiště-Staré Město
ICO: 00222267
Registrovaná adresa: 100, Uherské Hradiště - Staré Město
Začleněno na: 01.07.1972
Datum ukončení: 13.07.1993
Předmět podnikání:
v/ výroba a montáž zahradního nábytku
b/ skladování hnojiv a chemických přípravků ve skladech
u/ konstrukce, výroba a prodej skladovací techniky včetně k tomu potřebných výrobků a doplňků, výroba kovovýrobků a jiné zámečnické kovovýrobky
a/ provádění prací a služeb pro členské organizace a po uspokojení potřeb těchto organizací pro jiné socialistické organizace, organizace sdružené v Národní frontě i soukromé osoby, podle jejich plánu agrochemických opatření, spočívajících zejména v efektivním vaužívání hnojiv a chemických přípravků, jejich kvalifikované aplikaci v souladu s vlastnostmi půd, včetně míchání jak kapalných, tak pevných průmyslových hnojiv
y/ drobný prodej hnojiv a chemikálií, zahrádkářských potřeb a sadbového materiálu
f/ zajišťování poradenské služby na úseku výživy rostlin ve spolupráci s ÚKZÚZ
k/ výstavba účelových zařízení k zabezpečení výše uvedené činnosti a provádění rekonstrukce a modernizace jednotlivých objektů
t/ provádění oprav pryžových výrobků - ČJK 922
p/ autobusová doprava
r/ provádění zúrodňovacích a technických zásahů na půdě
d/ provádění odběru příslušných vzorků a rozborů všeho druhu pro členské organizace, ZVS, případně jiné organizace až po splnění, všech požadavků členských organizací v rozsahu vybavení oblastní zemědělské laboratoře
n/ zavádění vědeckotechnických opatření s využitím výpočetní techniky pro socialistické organizace a zpracování technických informací
e/ sestavování plánů hnojení podle požadavků členských organizací a ZVS v závislosti na osevních postupech a plánované rostlinné produkci při využívání nejnovějších vědeckých poznatků
s/ provádění výroby a montáže technologických zařízení a strojů pro vlastní potřebu, při čemž toto zařízení a stroje budou v podniku aktivovány
l/ kopírovací a rozmnožovací práce
c/ provádění aplikace všech druhů průmyslových hnojiv a vápnění půd, včetně letecké aplikace hnojiv, zajišťování chemické ochrany zemědělských kultur včetně aplikace inhibitorů, stimulátorů a pod., organizace a řízení leteckochemické činnosti v ochraně rostlin
o/ výroba kompostů
h/ nákup a prodej hnojiv, chemických přípravků a materiálů
i/ nákup náhradních dílů a materiálů k provádění výše uvedených oprav
z/ zahraničně-obchodní činnost s vyjímkou případů uvedených v § 7 odst. 3 písm. b,d, zákona 42/1980 Sb., 102/88 Sb. a 113/90 Sb. prováděcích předpisů a nařízení vlády č. 256/1990 Sb.
ch/ zajištění potřebného rozsahu údržby a oprav vlastních mechanizačních prostředků a speciálních mechanizačních prostředků členských organizací (testování postřikovačů)
m/ provádění pomocných a doplňkových prací a činností (výrobky pro zemědělskou techniku) v souladu s hlavní činností v rozsahu nutném k racionálnímu využití pracovních sil, techniky a zařízení
g/ zajišťování poradenské služby na úseku výživy přežvýkavců a kontroly kvality krmiv
x/ provádění dopravy pro členské organizace a další organizace, případně fyzické osoby

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. František Ondra Neaktivní od 23.12.1991 ředitel 30.10.1990
Adresa: 18964222, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1053
Ing. František Juřeník Neaktivní od 30.10.1990 místopředseda 05.07.1989
Adresa: 4950623, Šumice, 497
Ing. František Ondra Neaktivní od 30.10.1990 předseda 05.07.1989
Adresa: 18964222, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1053
Ing. František Ondra Neaktivní od 05.07.1989 ředitel 03.12.1986
Adresa: 18964222, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1053
Ing. František Ondra Neaktivní od 03.12.1986 pověřen řízením podniku 23.04.1986
Adresa: 18964222, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1053
Ing. Karel Gbelec Neaktivní od 23.04.1986 ředitel 21.05.1984
Adresa: 1, Uherské Hradiště-Staré Město, Komenského, 1729
ing. Eduard Netík Neaktivní od 21.05.1984 ředitel 15.06.1979
Adresa: 3898806, Luhačovice, Ludkovická, 728
Josef Trněný Neaktivní od 05.07.1989 předseda 19.01.1977
Adresa: 1, Uherské Hradiště-Staré Město, Velehradská, 1468
Josef Haničinec Neaktivní od 05.07.1989 místopředseda 19.01.1977
Adresa: 999999999, Korytná, 9
Ing. Antonín Novák Neaktivní od 19.01.1977 místopředseda 29.10.1975
Adresa: 5017831, Uherský Brod, Nivnická, 1646
Ing. Alois Kůra Neaktivní od 15.06.1979 ředitel 04.04.1974
Adresa: 1, Uherské Hradiště-Mařatice, 501
Julius Mojžíšek Neaktivní od 04.04.1974 ředitel 01.07.1972
Adresa: 4725778, Březolupy, 219
Pavel Široký Neaktivní od 29.10.1975 místopředseda 01.07.1972
Adresa: 1, Uherské Hradiště - Staré Město, 1514
Josef Čechal Neaktivní od 19.01.1977 předseda 01.07.1972
Adresa: 4769813, Modrá, 134
Registrační číslo Agropodnik, společný podnik Uherské Hradiště-Staré Město je 00222267.
Registrační adresa Agropodnik, společný podnik Uherské Hradiště-Staré Město je 100, Uherské Hradiště - Staré Město.
Agropodnik, společný podnik Uherské Hradiště-Staré Město byla založena 01.07.1972.