Informace o společnosti

Název: Společný družstevní podnik pro živočišnou výrobu v Jihlavě
ICO: 00222666
Registrovaná adresa: 12371319, Jihlava, Fritzova, 4
Začleněno na: 18.12.1990
Datum ukončení: 01.10.1992
Předmět podnikání:
2. Výroba a prodej chovných prasniček z rozmnožovacích chovů
7. Doprava pro zúčastněné organizace, vlastní pracovníky a jiné zemědělské organizace
9. Nákup zemědělských výrobků od zemědělských organizací pro úče- ly dalších dodávek, zpracování, prodeje nebo pro zahraniční obchodní činnost prostřednictvím podniků zahraničního obchodu.
l. Výroba a prodej jatečných prasat
8. Prodej produktů vlastní výroby
3. Výroba a prodej chovných a užitkových selat
5. Pěstování jedlých hub
6. Výstavba účelových zařízení k zabezpečení činnosti družstev- ního podniku
4. Odchov telat, chov kožešinových zvířat a ryb

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Stanislav Pojer Neaktivní od 01.10.1992 Ředitel 18.12.1990
Adresa: 12361135, Jihlava, Halounova, 4
Registrační číslo Společný družstevní podnik pro živočišnou výrobu v Jihlavě je 00222666.
Registrační adresa Společný družstevní podnik pro živočišnou výrobu v Jihlavě je 12371319, Jihlava, Fritzova, 4.
Společný družstevní podnik pro živočišnou výrobu v Jihlavě byla založena 18.12.1990.