Informace o společnosti

Název: Agroslužby, družstevní podnik Bystřice nad Pernštejnem
ICO: 00223476
Registrovaná adresa: 100, Bystřice nad Pernštejnem
Začleněno na: 14.11.1990
Datum ukončení: 01.01.1993
Předmět podnikání:
ch)nákup, zpracování a prodej zemědělských a jiných výrobků
b) úprava a konzervace zemědělských produktů sušením, silážováním a pod.
a) aplikace průmyslových hnojiv, vápenatých hnojiv a chemických prostředků (včetně desinfekce, desinsekce, deratizace) a pro- vádění všech prací a úkolů souvisejících s nárokováním, pře- jímkou, skladováním, přepravou těchto prostředků, aplikace statkových hnojiv
c) provádění oprav a dalších služeb organizacím a občanům
g) výstavba a ochrana komunikací
e) doprava nákladů pro cizí
d) ostatní práce v rostlinné výrobě, jako půdní úpravy, výroba kompostů a pod.
i) speciální chovy a pěstování (žížaly, okrasné dřeviny a pod.)
f) v zájmu racionálního využití výrobních kapacit, pracovních sil a výrobních prostředků družstevního podniku, vlastních a místních materiálních zdrojů provádí: - kovovýroby (výroba jednoduchých finálních výrobků, strojů, přístrojů a zařízení, náhradních dílů, renovace součástek, popř. se podílet subdodavatelskou účastí na složitějších výrobcích) - dřevovýroby (výroba jednoduchých finálních výrobků (strojů), dřevěného nářadí a pod.) podle poptávky
h) chemická výroba

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Jaroslav Bartoš Neaktivní od 01.01.1993 Ředitel 14.11.1990
Adresa: 3576175, Jimramov, 303
Registrační číslo Agroslužby, družstevní podnik Bystřice nad Pernštejnem je 00223476.
Registrační adresa Agroslužby, družstevní podnik Bystřice nad Pernštejnem je 100, Bystřice nad Pernštejnem.
Agroslužby, družstevní podnik Bystřice nad Pernštejnem byla založena 14.11.1990.