Informace o společnosti

Název: AGROPODNIK LOUNY, společný podnik
ICO: 00224472
Registrovaná adresa: 9282203, Žatec, Staňkovická, 2842
Začleněno na: 28.12.1972
Datum ukončení: 01.07.1992
Předmět podnikání:
j) zpracovávat, poskytovat a rozšiřovat vědeckotechnické a ekonomické informace
c) poskytovat účastníkům smlouvy odbborné rady a speciální služby
h) provádět silniční dopravu a práce s automobilní a speciální manipulační technikou, včetně přepravy osob, převážně vlastních pracovníků
d) koordinovat přípravu i realizaci výstavby polních hnojišť, skládek a velkokapacitních jímek či jiných polních objektů a zajišťovat k ní potřebné výrobní dodávky
g) nárokovat, organizovat a zajišťovat leteckou zemědělskou činnost při aplikaci průmyslových hnojiv, vápenatých hmot, osiv, chemických přípravků apod.
m) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské výroby, pokud není k této činnosti třeba souhlasu dle zvláštních předpisů
k) provádět vlastní podnikovou účelovou investiční výstavbu k zabezpečení schválené činnosti, včetně údržby bytového fondu, v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění
l) provádět zahraničně-hospodářskou činnost v rámci vymezeného předmětu činnosti, v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení
b) provádět všechny práce a činnosti související s nárokováním, nákupem, dopravou, vykládkou, skladováním, mícháním, úpravou a prodejem průmyslových hnojiv, popřípadě jiných potřeb a materiálů
i) zabezpečovat provoz zemědělské oblastní laboratoře, včetně poradenských a projektových služeb v rostlinné a živočišné výrobě
a) provádět účastníkům smlouvy práce a služby v rostlinné výrobě, především při zajišťování výživy rostlin, agrochemických opatření spočívajících zejména v aplikaci průmyslových hnojiv a prodeji kompostů, vápnění půd, chemické ochraně rostlin, ošetřování a aplikaci statkových hnojiv, těžbě a využívání hnojivých hmot a materiálů, v pracech zúrodňování pozemků a sklizňových pracech
f) zavádět vědecké poznatky do praxe, sledovat, optimalizovat technologie rostlinné výroby včetně využití výpočetní techniky, projektovat zúrodňování pozemků, zpracovávat plány hnojení a chemické ochrany
e) provádět desinfekci, desinsekci, deratizaci a konzervaci a práce spojené s likvidací ohnisek nákaz
n) úprava, zpracování a prodej výrobků, které organizace vyrábí včetně jejich maloobchodního prodeje

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Stanislav Dušek Neaktivní od 01.07.1992 Zástupce řed. společného podniku 08.02.1991
Adresa: 9274740, Žatec, Fibichova, 2077
Ing. Karel Kafka Neaktivní od 08.02.1991 Zástupce řed. společného podniku 05.12.1990
Adresa: 9277692, Žatec, Pod známkovnou, 2384
Ing. Jan Mach Neaktivní od 01.07.1992 Ředitel společného podniku 05.12.1990
Adresa: 3, Žatec, Vrchlického, 2480
Ing. Jan Mach Neaktivní od 05.12.1990 Předseda 06.04.1989
Adresa: 23523069, Chomutov, Přísečnická, 4243
Ing. Karel Kafka Neaktivní od 05.12.1990 Místopředseda 06.04.1989
Adresa: 9277692, Žatec, Pod známkovnou, 2384
Ing. Ludvík Winkler Neaktivní od 06.04.1989 Člen 24.02.1987
Adresa: 3, Louny, Žatec, Wolkerova, 180
Antonín Tvrdý Neaktivní od 06.04.1989 Předseda 24.02.1987
Adresa: 100, Louny, Miličeves
Ing. Karel Kafka Neaktivní od 06.04.1989 Zást.řed.podniku a výr.techn.nám. 01.11.1985
Adresa: 9277692, Louny, Žatec, Pod známkovnou, 2384
František Hinke Neaktivní od 24.02.1987 Člen 02.02.1982
Adresa: 9159053, Louny, Libčeves, 99
Ing. Marcela Havlíková Neaktivní od 06.04.1989 Člen 02.02.1982
Adresa: 9186000, Louny, Peruc, 319
Ing. Jaroslav Dvořák Neaktivní od 06.04.1989 Člen 02.02.1982
Adresa: 3, Praha 4, Dolanského, 1388
Ing. Miroslav Kadavý Neaktivní od 02.02.1982 Člen 17.10.1979
Adresa: 9168249, Louny, Líšťany, 180
Ing. Jiří Salač Neaktivní od 02.02.1982 Člen 17.10.1979
Adresa: 1, Louny, Radonice, 13
Ing. Ludvík Winkler Neaktivní od 24.02.1987 Předseda 17.10.1979
Adresa: 3, Louny, Žatec, Wolkerova, 180
Antonín Tvrdý Neaktivní od 24.02.1987 Člen 17.10.1979
Adresa: 100, Louny, Miličeves
Ing. Josef Krejza Neaktivní od 06.04.1989 Člen 17.10.1979
Adresa: 100, Louny, Slavětín nad Ohří
Ing. Jan Cihlář Neaktivní od 06.04.1989 Člen 17.10.1979
Adresa: 3, Louny, Švermova, 1812
Ing. Jaroslav Šůma Neaktivní od 06.04.1989 Člen 17.10.1979
Adresa: 1, Louny, Tuchoměřice, 50
František Šlégr Neaktivní od 06.04.1989 Člen 17.10.1979
Adresa: 3, Žatec, V zahrádkách, 2203
Ing. Karel Blumentrit Neaktivní od 17.10.1979 Člen 12.09.1977
Adresa: 9145117, Louny, Krásný Dvůr, 175
Václav Drhlík Neaktivní od 17.10.1979 Člen 12.09.1977
Adresa: 9183434, Louny, Peruc, 52
Fedor Provazník Neaktivní od 17.10.1979 Člen 12.09.1977
Adresa: 100, Louny, Žatec, Stroupežnická ul.
Vladimír Cédl Neaktivní od 02.02.1982 Člen 12.09.1977
Adresa: 9175717, Louny, Měcholupy, 103
Ing. Bohumil Perutka Neaktivní od 06.04.1989 Člen 12.09.1977
Adresa: 9221085, Louny, Mírové náměstí, 52
Josef Babák Neaktivní od 06.04.1989 Člen 12.09.1977
Adresa: 100, Louny, Postoloprty, Jiráskovo nám.
Ing. Bedřich Henrych Neaktivní od 01.11.1985 Zástupce ředitele podniku 12.08.1976
Adresa: 9275959, Louny, Žatec, V zahradách, 2198
Ing. Pavel Slunečko Neaktivní od 06.04.1989 Ředitel podniku 05.01.1976
Adresa: 4, Louny, Františka Chlouby, 2190
Ing. Karel Vojč Neaktivní od 05.01.1976 Ředitel podniku 18.03.1975
Adresa: 3, Louny, Smetanova ul., 2115
Ing. Oldřich Godycki Neaktivní od 12.09.1977 Člen 28.12.1972
Adresa: 3, Louny, Krátká ulice, 1509
Fratišek Kopřiva Neaktivní od 12.09.1977 Člen 28.12.1972
Adresa: 9130985, Louny, Nová Ves, 19
Marie Šlisíková Neaktivní od 12.09.1977 Člen 28.12.1972
Adresa: 9160981, Louny, Kluček, 76
Ing. Miroslav Hylák Neaktivní od 12.09.1977 Člen 28.12.1972
Adresa: 3, Louny, Postoloprty, ul.Elišky Krásnohorské, 410
Ing. Václav Jaroš Neaktivní od 12.09.1977 Člen 28.12.1972
Adresa: 3, Louny, Žatec, nám. Velké říjnové socialistické revoluce, 158
Stanislav Rybák Neaktivní od 12.09.1977 Člen 28.12.1972
Adresa: 3, Louny, Žatec, Gottwaldova ul., 1137
Karel Morávek Neaktivní od 12.09.1977 Člen 28.12.1972
Adresa: 4, Louny, Žatec, Podměstí, blok 3 A
Ing. Gerhard Pohl Neaktivní od 17.10.1979 Člen 28.12.1972
Adresa: 19912439, Louny, Očihov, 27
Ing. Josef Lavička Neaktivní od 17.10.1979 Člen 28.12.1972
Adresa: 9159045, Louny, Libčeves, 98
Antonín Švancara Neaktivní od 17.10.1979 Člen 28.12.1972
Adresa: 19892683, Louny, Chlumčany, 29
Čestmír Havelka Neaktivní od 17.10.1979 Předseda 28.12.1972
Adresa: 9151605, Louny, Lenešice, 17
Ing. Miroslav Kadavý Neaktivní od 17.10.1979 Člen 28.12.1972
Adresa: 9128123, Louny, Veletice, 2
Vratislav Čech Neaktivní od 06.04.1989 Člen 28.12.1972
Adresa: 3, Louny, Lubenec, Krátká ulice, 87
Ing. Josef Svoboda Neaktivní od 06.04.1989 Člen 28.12.1972
Adresa: 3, Louny, Poděbradova ul., 578
Registrační číslo AGROPODNIK LOUNY, společný podnik je 00224472.
Registrační adresa AGROPODNIK LOUNY, společný podnik je 9282203, Žatec, Staňkovická, 2842.
AGROPODNIK LOUNY, společný podnik byla založena 28.12.1972.