Informace o společnosti

Název: SEMPRA Hradec Králové, státní podnik
ICO: 00228427
Registrovaná adresa: 23883731, Hradec Králové, Hořická, 50
Začleněno na: 01.07.1990
Datum ukončení: 26.03.1996
Předmět podnikání:
vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
2. Šlechtění v oblasti zelinářství, okrasného zahradnictví, ovocnářství, léčivých a aromatických rostlin.
3. Obchodní činnost.
5. Zajišťování, vzdělávání a příprava pracovníků ve vybraných profesích.
7. Poskytování služeb národním výborům, organizacím a občanům.
4. Neveřejná silniční doprava.
6. Provozování ubytovacích, stravovacích, zdravotnických, předškolních a rekreačních zařízení.
provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
správa majetku určeného k restituci
1. Zemědělská výroba, racionální a efektivní hospodaření na zemědělské půdě vč. výroby zeleninových a květinových osiv a sádí, jahodníkové sadby, ovocných a okrasných školkařských výpěstků, květin, zeleniny, ovoce, skalniček.
povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace Státních hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Jan Hrdina Neaktivní od 27.09.1990 Pověřen řízením s. p. 01.07.1990
Adresa: 23897341, Hradec Králové, Bezručova, 1433
Ing. Zdeněk Horáček Neaktivní od 26.03.1996 Ředitel 01.07.1990
Adresa: 23910577, Hradec Králové, Uhelná, 867
Registrační číslo SEMPRA Hradec Králové, státní podnik je 00228427.
Registrační adresa SEMPRA Hradec Králové, státní podnik je 23883731, Hradec Králové, Hořická, 50.
SEMPRA Hradec Králové, státní podnik byla založena 01.07.1990.