Informace o společnosti

Název: AGROPODNIK, společný podnik Šumperk se sídlem v Bludově
ICO: 00228818
Registrovaná adresa: 100, Bludov
Začleněno na: 22.02.1974
Datum ukončení: 30.10.1992
Předmět podnikání:
d) Výstavba účelových zařízení k zabezpečení činnosti, e) provozování Okresní zemědělské laboratoře, f) provádění poradenských služeb na úseku řízení výživy zvířat v působnosti okresu Šumperk, g) kovovýroba tj. výroba roštů pro seníky, zábradlí, žebříků, vrat, plechových výrobků, hřídelí a jiných drobných výrobků za účelem využití vhodných výrobních kapacit, pracovních sil a výrobních prostředků, h) zajištění potřebného rozsahu údržby a oprav vlastních mechanizačních prostředků a speciálních mechanizačních prostředků členských organizací, ch)zpracování druhotných odpadů všech druhů, výroba a prodej formou prů
o) nákup, prodej, servis a poskytování technicko-poradenských služeb v oblasti výpočetní techniky a kancelářské techniky. Rozsah činnosti je stanoven ročním a pětiletým hospodářským plánem. Činnost uvedenou pod body a) - k) lze provádět v rámci dané kapacity i pro soukromé osoby.
myslových kompostů a jiných výrobků, i) ostatní činnost (dezinfekce, dezinsekce, deratizace), j) provádění obchodní činnosti, zejména pro zakladatele, ale i se zahraničními pratnery prostřednictvím PZO nebo přímých vztahů a kooperačních smluv, k) zpracovávání a zavádění věděckotechnických opatření s využitím výpočetní techniky pro socialistické organizace, l) zpracovávání technických informací, m) dřevovýroba včetně prodeje výrobků, n) videoslužba poskytováná socialistickým organizacím, NV a soukromníkům,
a) provádění agrochemických služeb pro členské organizace, jiné socialistické organizace, organizace sdružené v Národní frontě i soukromé osoby, spočívající na základě stanovených agrochemických opatření, zejména v efektivním využívání průmyslových, vápenatých a statkových hnojiv, jejich kvalifikované aplikaci v souladu s vlastnostmi půd, ve skladování a míchání průmyslových a vápenatých hnojiv a v provádění chemických opatření v zájmu ochrany zemědělských kultur a zvířat, b) nákup potřeb a materiálů pro provádění agrochemických opatření, c) provádění dopravních a zemních prací. Organizování a v dohodnutém rozsahu zajišťování zemědělské letecké činnosti a vápnění lesních porostů.

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Jaromír Březina Neaktivní od 30.10.1992 předseda 22.02.1974
Adresa: 7960701, Bludov, Za školou, 749
Ing. Lubomír Palánek Neaktivní od 30.10.1992 místopředseda 22.02.1974
Adresa: 3, Šumperk, Jiřího z Poděbrad, 21
Registrační číslo AGROPODNIK, společný podnik Šumperk se sídlem v Bludově je 00228818.
Registrační adresa AGROPODNIK, společný podnik Šumperk se sídlem v Bludově je 100, Bludov.
AGROPODNIK, společný podnik Šumperk se sídlem v Bludově byla založena 22.02.1974.