Informace o společnosti

Název: AGROPODNIK, společný podnik Chrudim
ICO: 00229091
Registrovaná adresa: 100, Chrudim
Začleněno na: 19.12.1972
Datum ukončení: 01.10.1992
Předmět podnikání:
k) Provádí kovoobráběcí práce k zajištění využití pracovních sil
c) Poskytuje odborné porady, speciální služby a práce (sle- duje výskyt škodlivých činitelů, koordinuje využití techniky, nákup náhradních dílů, jejich skladování a prodej organizacím, opravárenství, budování polních hnojišť, desinfekci, desinsekci, deratizaci, zavádění odborných poznatků do praxe, plány hnojení a chemické ochrany, budování polních letišť)
f) Zajišťuje radiofikační provoz členských organizací
d) Nárokuje, organizuje a pozem,ně zajišťuje leteckou zemědělskou činnost ( aplikaci prům. hnojiv, vápenatých hmot, chem přípravků a pod.)
h)Provádí dopravu pro soc. organizace v mimosezonním období na základě povolení ONV, v sezoně provádí dopravu jen pro členské organizace
e) Yabezpečuje provoz zemědělské oblastní laboratoře ( rozsah prací je stanoven pověřením OO MZVž Chrudim)
i) Při volné kapacitě zajišťuje práce pomocí speciáních mechanizmů ( nakladače, jeřáby, bagr a pod.)
a) Provádí práce a služby v rostlinné výrobě při efektivním zajišťování výživy rostlin a agrochemických opatření spočívajících zejména v aplikaci prům. hnojiv, vápnění půd, chemické ochrany rostlin, ošetřování a aplikaci statkových hnojiv, výrobě kompostů, těžbě a využívání ostatních hnojivových hmot a materiálů jako bahna, vápence, rašeliny a pod.
b) Provádí všechny práce a činnosti související s nároko- váním , nákupem, vykládkou, dopravou, skladováním, mícháním prům. hnojiv, vápenatých hmot, chemických přípravků popř. jiných potřeba mater .pro organizace
g) Poskytuje práce a služby při využívání automatizovaných systémů řízení a ekonomicko matematických metod plánování a řízení výroby členským organizacím v rozsahu stanoveném pokynem MZVž ČSR
j) Provádí vlastní účelovou investiční výstavbu k zabezpečení schválené činnosti. Provádí pomocné a doplňkové práce a činnosti v souladu s hlavní činností v rozsahu nutném při racionalní využití prac. sil a zařízení ( výroba jednoúčelových strojů, malá chemi)

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
Ing. Milan Kučera Neaktivní od 01.10.1992 Ředitel 19.12.1972
Adresa: 5313384, Dřeveš, čp. 9
Ing. Jaroslav Poskočil Neaktivní od 01.10.1992 Zástupce 19.12.1972
Adresa: 3, Chrudim, Říjnové revoluce, č.410
Registrační číslo AGROPODNIK, společný podnik Chrudim je 00229091.
Registrační adresa AGROPODNIK, společný podnik Chrudim je 100, Chrudim.
AGROPODNIK, společný podnik Chrudim byla založena 19.12.1972.