Informace o společnosti

Název: LACHEMA, státní podnik
ICO: 00230898
Registrovaná adresa: 100, Brno
Začleněno na: 01.07.1988
Datum ukončení: 28.03.1991
Předmět podnikání:
výkon funkce specializovaného pracoviště pro výzkum a výrobu spe- ciálních chemikálií pro elektroniku a biotechnologii
provádění mezinárodní kooperace na základě přímých vztahů
poskytování prací a služeb výpočetní techniky včetně tvorby pro- gramového vybavení
provádění projekční a inženýrské činnosti pro potřeby SP v rozsa- hu oprávnění
dokumentační, technicko-informační, technicko-poradenská, norma- lizační, patentová a jiná obdobná činnost ve stanoveném rozsahu v oboru kvalifikované chemie
dodávky souborů strojů a zařízení, inženýrské, montážní a další činnosti s tím spojené, nákup a prodej strojů a zařízení
realizování úkolů spojených s licenční politikou
výzkum, vývoj, výroba, adjustace, nákup a odbyt čistých chemiká- republiky ze dne 27. června 1988 s účinností od 1. července agrochemikálií, vybraných organických a anorganických chemikálií, výrobků z plastických hmot, textilií, kožedělné a gumárenské přípravky, chemické pomocné přípravky pro povrchovou úpravu, si- likony a silikonové kaučuky
výroba speciálních polygrafických výrobků
zabezpečování činnosti související se správou, rozšiřováním a vy- užíváním objevů, patentů, vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšo- vacích návrhů
zabezpečování celostátní gesce za oborové číselníky
výkon investiční činnosti strojního a stavebního charakteru
výkon autorizovaného zkoušení výrobků v rozsahu pověření
poskytování prací a služeb menšího rozsahu dodavatelským způsobem
účast na přípravě mezinárodních a mezivládních smluv o speciali- zaci a kooperaci za příslušné výrobní obory
zabezpečování gesce spojené s celostátní působností pro komplex- ní přestavbu a aktualizaci velkoobchodních a nákupních cen pro jednotlivé výrobkové obory
výkon cenové gesce v rozsahu pověření
výkon bilanční gesce pro vybrané obory kvalifikované chemie, výkon dovozně odbytové gesce v rozsahu pověření
údržba a opravy základních prostředků, strojů, zařízení a staveb
poskytování servisní a poradenské služby a provádění propagačních dokumentačních a výstavnických prací pro obory vyráběné nebo pro- dávané státním podnikem
příprava mládeže pro výkon dělnických povolání ve stanovených o- borech
zpracování dlouhodobých programů rozvoje a útlumu za příslušné výrobní obory ve všech oblastech
provádění měření stupně znečištění jednotlivých složek životního prostředí pro potřeby vlastních i externích organizací a institu- cí
výzkum, vývoj, výroba, adjustace, odbyt, servis a zpracování 1988. fotomateriálů, reprografických materiálů a fotolučebnin, mono- krystalů a jejich zpracování na funkční elementy, zejména pro mi- kroelektroniku a laserovou techniku, jakož i výroba technologicky příbuzných pomocných a speciálních materiálůa elementů, navazují- cích na úseky pěstování a zpracování monokrystalů a podmiňující jejich aplikace ve strojírenství, mikroelektronice, optice apod.

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
RNDr. Radoslav Kukla Neaktivní od 28.03.1991 Ředitel 01.07.1988
Adresa: 19312717, Brno, Jakuba Obrovského, 5
Ing. Jaroslav Kolář Neaktivní od 28.03.1991 Zást. řed.-ekon. nám. 01.07.1988
Adresa: 19511744, Brno, Ladova, 51
Registrační číslo LACHEMA, státní podnik je 00230898.
Registrační adresa LACHEMA, státní podnik je 100, Brno.
LACHEMA, státní podnik byla založena 01.07.1988.