Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00244961
Registrovaná adresa: 100, Hrdějovice okr. Č. Budějovice
Začleněno na: 27.12.1983
Datum ukončení: 21.04.1995
Předmět podnikání:
- pískový lom - těžba písku.
Podle usnesení rady MNV v Hrdějovicích ze dne 12.12.1983 zapisuje se tento předmět činnosti:
Registrační číslo Místní národní výbor je 00244961.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Hrdějovice okr. Č. Budějovice.
Místní národní výbor byla založena 27.12.1983.