Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00245038
Registrovaná adresa: 100, Jílovice okr. Č. Budějovice
Začleněno na: 29.09.1970
Datum ukončení: 23.06.1993
Předmět podnikání:
Podle návrhu NV v Jílovicích okres České Budějovice ze dne 18.9.1970 schváleného ONV, odborem průmyslu v Č. Budějovicích ze dne 18.9.1970 zapisuje se předmět činnosti těchto provozoven: Cementárna: výroba cementářského zboží Holičská provozovna: provádění holičských prací Zasklívací služba: zakázkové zasklívací práce
Podle usnesení XVI. plenárního zasedání MNV ze dne 22.2.1989 rozšiřuje se předmět činnosti o: - malíř - natěrač
Podle usnesení plenárního zasedání MNV v Jílovicích ze dne 19.6.1985 zapisu je se předmět činnosti této provozovny: - drobné stavební práce
Podle usnesení plenárního zasedání MNV Jílovice ze dne 29.4.1987 zapisuje se předmět činnosti: - instalatér, topenář, zámečník
Na návrh MNV Jílovice ze dne 27.2.1986 zapisuje se další předmět činnosti: - práce tesařské a truhlářské
Podle usnesení VI. plenárního zasedání MNV Jílovice ze dne 29.4.1987 zapisuje se předmět činnosti drobné provozovny: rozšíření holičství a dámské kadeřnictví
Podle návrhu MNV ze dne 15.11.1988 rozšiřuje se předmět činnosti drobné pro vozovny o: - zapůjčování míchačky a formy na tvárnice
Podle návrhu NV v Jílovicích ze dne 9.10.1970 schváleného ONV odborem průmyslu v Č. Budějovicích 13.10.1970 zapisuje se tento předmět činnosti: Autodoprava - přepravní služba pro obyvatelstvo
Podle usnesení plenárního zasedání MNV Jílovice ze dne 10.12.1986 zapisuje se předmět činnosti drobné provozovny: - zemní práce
Registrační číslo Místní národní výbor je 00245038.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Jílovice okr. Č. Budějovice.
Místní národní výbor byla založena 29.09.1970.