Informace o společnosti

Název: Městský národní výbor
ICO: 00245178
Registrovaná adresa: 100, České Budějovice Lišov
Začleněno na: 08.06.1979
Datum ukončení: 18.01.1995
Předmět podnikání:
Na návrh MěNV Lišov z 11.3.1983 zapisuje se tento předmět činnosti: - prodej propan - butanu občanům.
Na návrh ONV - odbor MH České Budějovice ze dne 18.7.1983 zn. MH/634/83/Hr zapisuje se tento předmět činnosti: - stanové tábořiště pro rekreaci turistů.
Na základě usnesení plenárního zasedání MěstNV v Lišově ze dne 14. 3. 1988 zapisuje se rozšíření předmětu činnosti drobné provozovny: - sběrna prádla a šatstva - mandlování prádla - sběrna obuvi
Na návrh ONV odboru MH v Českých Budějovicích ze dne 23.7.1980 zapisuje se tento předmět činnosti: Mandl - mandlování prádla.
Registrační číslo Městský národní výbor je 00245178.
Registrační adresa Městský národní výbor je 100, České Budějovice Lišov.
Městský národní výbor byla založena 08.06.1979.