Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00245208
Registrovaná adresa: 100, Ločenice okr. Č. Budějovice
Začleněno na: 24.07.1981
Datum ukončení: 17.02.1995
Předmět podnikání:
Podle usnesení plenárního zasedání MNV v Ločenicích ze dne 24.9.1986 zapisuje se další předmět činnosti drobné provozovny: - kadeřnictví - holičství - sběrna prádla - mandlování prádla
Na základě usnesení plenárního zasedání MNV ze dne 28.2.1990 rozšiřuje se předmět činnosti o: - půjčování - míchačky - výsuvného žebříku - závitnice - svářečky
Podle návrhu Místního národního výrobu v Ločenicích ze dne 9.7.1981, schváleného ONV - odborem místního hospodářství v Českých Budějovicích zapisuje se předmět činnosti této provozovny: Nákladní autodoprava pro služby obyvatelstvu v rámci působnosti obce a pro potřeby místního národního výboru.
Registrační číslo Místní národní výbor je 00245208.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Ločenice okr. Č. Budějovice.
Místní národní výbor byla založena 24.07.1981.