Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00245291
Registrovaná adresa: 100, Předotice Písek
Začleněno na: 28.04.1990
Datum ukončení: 31.12.1991
Předmět podnikání:
Na základě usnesení plenárního zasedání MNV ze dne 18.9.1990 rozšiřuje se předmět činnosti o: -autodoprava vozidlem AVIA 31-1 n -přepravník osob SPZ PI 69-43 pro občany a organizace.
-zemní práce -práce kovářské a podkovářské -správa sálu Předotice
Na základě usnesení plenárního zasedání MNV ze dne 29.5.1990 zapisuje se rozšíření předmětu činnosti: -autodoprava pro občany a organizace
Na základě usnesení 1. plenárního zasedání MNV ze den 13.2.1990 zapisuje se předmět činnosti drobné provozovny: -správa veřejného tábořiště Předotice -autodoprava pro občany -zapůjčování stavebních mechanizmů a strojů pro občany -práce zednické -práce truhlářské -práce malířské a natěračské -práce instalatérské -práce zámečnické
Registrační číslo Místní národní výbor je 00245291.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Předotice Písek.
Místní národní výbor byla založena 28.04.1990.