Informace o společnosti

Název: Městský úřad Rudolfov
ICO: 00245381
Registrovaná adresa: 100, Rudolfov, okr. Č. Budějovice
Začleněno na: 03.03.1971
Datum ukončení: 01.06.1995
Předmět podnikání:
Výdej propan-butanových lahví pro občany.
Podle návrhu NV v Rudolfově ze dne 15. 10. 1970 schváleného ONV odborem průmyslu v Č. Budějovicích dne 1. 3. 1971 a souhlasu ONV odboru dopravy v Č. Budějovicích zapisuje se předmět činnosti těchto provozoven: - sběr prádla, punčoch, a obuvi - praní prádla a šatstva, opravy obuvi a punčoch - autodoprava - místní nákladní autodoprava, služby obyvatelstvu a vlastním akcím
Mandlování prádla.
Sklenářství - práce sklenářské.
Registrační číslo Městský úřad Rudolfov je 00245381.
Registrační adresa Městský úřad Rudolfov je 100, Rudolfov, okr. Č. Budějovice.
Městský úřad Rudolfov byla založena 03.03.1971.