Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00245488
Registrovaná adresa: 100, Svatý Jan n/Malší Č. Budějov.
Začleněno na: 20.10.1970
Datum ukončení: 29.03.1995
Předmět podnikání:
Podle návrhu NV ze dne 13.10.1970 schváleného ONV odborem průmyslu v Českých Budějovicích dne 16.10.1970 zapisuje se tento předmět činnosti u provozoven:
Kadeřnictví: dámské, stříhání. Sklenářství: zasklívání.
Podle návrhu MNV ve Svatém Janu nad Malší ze dne 19.9.1977, schváleného ONV odborem MH a odborem dopravy v Č. Budějovicích zapisuje se tento předmět činnosti: Autodoprava - doprava.
Registrační číslo Místní národní výbor je 00245488.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Svatý Jan n/Malší Č. Budějov..
Místní národní výbor byla založena 20.10.1970.