Informace o společnosti

Název: Městský národní výbor
ICO: 00245585
Registrovaná adresa: 100, Týn nad Vltavou
Začleněno na: 27.12.1974
Datum ukončení: 30.08.1991
Předmět podnikání:
Vzhledem k tomu, že k zápisu nebyl dán souhlas ONV odboru MH v Č. Budějovicích a tento byl dán dodatečně dne 8.1.1975, zapisuje se předmět činnosti: Parkoviště - střežení motorových vozidel a jízdních kol.
Podle návrhu MěstNV v Týně nad Vltavou, schváleného odborem MH ONV v Č.B zapisuje se tento předmět činnosti: 1./ Veřejné tábořiště Týn nad Vltavou - Pod Bedrníkem 2./ Prodej topného plynu 3./ Plakátovací služba 4./ Koupaliště
Na základě usnesení plenárního zasedání MěNV ze dne 25.1.1990 rozšiřuje se předmět činnosti o: 6/ půjčování stavebních mechanizmů.
Usnesením XXIII. plenárního zasedání ONV Č. Budějovice ze dne 30.3.1976 došlo ke sloučení obce Koloděje nad Lužnicí s Týnem nad Vltavou. Z toho důvodu se vymazává předmět činnosti, zapsaný u MNV Koloděje nad Lužnicí: stanové tábořiště " U překvapení" " U velké skály" a zapisuje se jako nový předmět činnosti MěNV v Týně nad Vltavou.
Podle návrhu MěstNV v Týně nad Vltavou, ze dne 11.1.1982, schváleného ONV-odborem MH v Českých Budějovicích, zapisuje se tento předmět činnosti: Nákladní autodoprava - místní doprava pro potřeby občanů a MěstNV.
Registrační číslo Městský národní výbor je 00245585.
Registrační adresa Městský národní výbor je 100, Týn nad Vltavou.
Městský národní výbor byla založena 27.12.1974.