Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00245828
Registrovaná adresa: 100, Černá v Pošumaví
Začleněno na: 26.10.1970
Datum ukončení: 24.11.1994
Předmět podnikání:
Podle návrhu NV ze dne 22.9.1970 schváleného ONV odborem průmyslu v Českém Krumlově zapisuje se předmět činnosti těchto provozoven: sklenářství - zasklívání oken a dveří dámské krejčovství - zhotovení dámských obleků, plášťů, oprava prádla a šatstva holičství a kadeřnictví - stříhání dětí, mužů, dámské účesy ubytovací zařízení - poskytování ubytování v pokojích tábořiště - rekreační služba knihařství - veškeré vazby knih a práce podobného druhu
Na základě usnesení plenárního zasedání MNV ze dne 8.2.1990 rozšiřuje se předmět činnosti o: - obchodně prodejní činnost /kiosek ATC Olšina, kiosek LK/ - restaurační činnost /pohostinství Černá/
kovodílna - oprava motorových vozidel, zhotovování kov. konstrukcí a běžná údržba byt. fondu nákl. autodoprava - doprava drobného materiálu pro potřebu MNV a občanů
Na základě usnesení XIV. plenárního zasedání MNV ze dne 8.12.1988 rozšiřuje se předmět činnosti o: nákladní doprava - svoz tuhých a tekutých odpadků doprava osob /mikrobus Š 1203/ práce se zemními stroji skládka pro likvidaci tuhých domovních odpadů a tekutých domovních odpadů
Registrační číslo Místní národní výbor je 00245828.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Černá v Pošumaví.
Místní národní výbor byla založena 26.10.1970.