Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00245950
Registrovaná adresa: 100, Křemže Č. Krumlov
Začleněno na: 28.10.1970
Datum ukončení: 22.01.1996
Předmět podnikání:
1970 zapisuje se předmět činnosti těchto provozoven: Sběrna prádla, šatstva a obuvi: sběr šatstva, prádla a obuvi, Ubytovna: turistická ubytovna a noclehárna, Mandl: žehlení ložního prádla, praní a vypínání záclov, Sklenářství: zasklívání oken a dveří, Klempířství: stavební klempířství a zhotovování výr. z plechu, Obuvnictví: opravy obuvi a koženého zboží, Naterač: stavební nátěry a nábytku, Švadlena: opravy ložního a osobního prádla,
Krejčovství: zhotovování pánských obleků z doneseného materiálu, přešívání a opravy, Výroba pletiva: zhotovování pletiva dle objednávek zákazníků (libovolná délka a výška).
Podle návrhu NV ze dne 14.9.1970 schváleného ONV v Č. Krumlově dne 15.9.
Doprava pro cizí potřeby: Nepravidelná, nehromadná doprava osob, ve stavební skupině zedníci a pomocní pracovníci provádějí stavební akce zařazené do plánu práce Radou MNV, údržbu, opravy budov, kanalizace, tesař a natěrač provádějí práce tesařské a natěračské při akcích stavební skupiny, elektroinstalatér provádí údržbu, opravy stávající elektroinstalace na bytovém fondu a montáž nové elektroinstalace, údržbq zajišťuje drobné opravy a údržbu na vlastním strojním vybavení a drobnou údržbu pro obyvatelstvo. Předmět činnosti byl schválen radou MNV v Křemži dne 15.9.1970, ONV odborem průmyslu v Č. Krumlově a ONV odborem dopravy z 10.8.1970.
Registrační číslo Místní národní výbor je 00245950.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Křemže Č. Krumlov.
Místní národní výbor byla založena 28.10.1970.