Informace o společnosti

Název: Smíšená obchodní komora "Východ"
ICO: 00246310
Registrovaná adresa: 16200, 22222014, Praha 6, Evropská, č.p. 487/257
Začleněno na: 01.01.1982
Předmět podnikání:
Předmětem podnikání komory je rozvoj hospodářských a vědecko-technických styků mezi právnickými a fyzickými osobami ČSFR a zahraničními osobami, zejména ze států, které byly v minulosti sdruženy v SSSR. K tomuto účelu komora zejmén
f/ prosazuje zájmy členů u příslušných státních orgánů, podporuje a vytváří podmínky pro podnikatelskou činnost členů
c/ vydává periodické a jiné publikace
b/ zajišťuje nebo napomáhá zajišťování a provedení výstav a jiných podobných akcí na mezinárodních výstavách a veletrzích
g/ napomáhá výměně zkušeností mezi členy komory k otázkám hospodářské a vědecko-technické spolupráce
d/ účastní se na organizaci a zřizování podniků se zahraniční majetkovou účastí
h/ provádí konzultace pro členy komory v otázkách spadajících do její působnosti
i/ provádí konzultace pro členy komory v otázkách spadajících do její působnosti, zpracovává zbožové a teritoriální studie podle požadavků členů.
e/ shromažďuje a rozšiřuje mezi členy a jiné zainteresované subjekty: - informace o ekonomickém rozvoji příslušných zemí, - zprávy o obchodním zákonodárství a o administrativních předpisech z oblasti hospodářské spolupráce, - informace o devizovém a celním režimu a také o otázkách dopravy, turistiky apod. - jiné informace odpovídající cílům komory
a/ poskytuje členům a jiným zainteresovaným subjektům služby při vývozu a dovozu zboží a přijímání a poskytování služeb formou: - obchodního zastupování a zprostředkování, - konzultační a poradenské činnosti, - pořádání kurzů, seminářů, sympozií apod.

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
JUDr. MILOSLAV SVOBODA Aktivní předseda 12.06.2015
Adresa: 27201, 1420780, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové, 695
JUDr. Miloslav Svoboda Neaktivní od 12.06.2015 předseda 04.06.2005
Adresa: 27201, 1420780, Kladno, Milady Horákové, 695
Josef Černý Neaktivní od 04.06.2005 předseda 05.06.1990
Adresa: 21755809, Praha 2, Anny Letenské, 11
Ing. Jan Novotný Neaktivní od 05.06.1990 předseda 03.07.1985
Adresa: 1, Praha 4-Michle, Vokáčova, 1183/2
Ing. Rudolf Rychecký Neaktivní od 03.07.1985 Předseda 01.01.1982
Adresa: 22319808, Praha 8, Štětínská, 370
Registrační číslo Smíšená obchodní komora "Východ" je 00246310.
Registrační adresa Smíšená obchodní komora "Východ" je 16200, 22222014, Praha 6, Evropská, č.p. 487/257.
Smíšená obchodní komora "Východ" byla založena 01.01.1982.