Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor Služby obyvatelstvu MNV Bernartice
ICO: 00249530
Registrovaná adresa: 100, Bernartice Písek
Začleněno na: 03.08.1984
Datum ukončení: 31.12.1991
Předmět podnikání:
Podle usnesení rady MNV Bernartice ze dne 13.4.1987 rozšiřuje se předmět činnosti drobné provozovny o: - práce zednické.
Na základě rozhodnutí plenárního zasedání MNV ze dne 24.4.1989 zapisuje se rozšíření předmětu činnosti drobné provozovny o: - prodej písku maloodběratelům.
Podle rozhodnutí rady MNV ze dne 2.4.1984 zapisuje se tento předmět činnosti: - práce bělorusem - práce traktorem - doprava nákladním autem - půjčování míchačky a lešení - půjčování výsuvného žebříku
Podle rozhodnutí rady MNV ze dne 25.7.1988 zapisuje se další předmět činnos ti drobné provozovny a to k datu 1.10.1988: - službhy autojeřábem.
Registrační číslo Místní národní výbor Služby obyvatelstvu MNV Bernartice je 00249530.
Registrační adresa Místní národní výbor Služby obyvatelstvu MNV Bernartice je 100, Bernartice Písek.
Místní národní výbor Služby obyvatelstvu MNV Bernartice byla založena 03.08.1984.