Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor v Kestřanech
ICO: 00249742
Registrovaná adresa: 100, Kestřany okr. Písek
Začleněno na: 24.10.1983
Datum ukončení: 08.03.1995
Předmět podnikání:
Podle návrhu MNV ze dne 15.11.1988 zapisuje se předmět činnosti drobné provozovny: - provozování řízené skládky v Kestřanech
Na základě usnesení plenárního zasedání MNV ze dne 25.10.1989 se rozšiřuje předmět činnosti o: - dovoz betonové směsi domíchávačem
Na základě usnesení plenárního zasedání MNV Kestřany ze dne 15.2.1989 rozšiřuje se předmět činnosti drobné provozovny: - provozování kina a promítání filmů - půjčování přístrojů a nářadí
Podle usnesení rady MNV v Kestřanech ze dne 12.8.1987 č. 28 rozšiřuje se
Podle usnesení plenárního zasedání MNV v Kestřanech ze dne 25.10.1985, č. 9
Podle usnesení plenárního zasedání MNV ze dne 25.8.1989 č. 4/89 rozšiřuje se předmět činnosti o: - provádění prací ve výškách speciální multikárou MP - 10
Na základě usnesení plenárního zasedání č. 4/90 ze dne 29.6.1990 rozšiřuje se předmět činnosti o: - práce fekálním vozem IFA
/85 rozšiřuje se předmět činnosti o: - stanový tábor
Podle usnesení plenárního zasedání MNV v Kestřanech ze dne 20.4.1983, č. 3/83 zapisuje se tento předmět činnosti: - kovářské práce - podkovářské práce - zámečnické práce - truhlářské práce
Podle rozhodnutí rady MNV ze dne 13.7.1988 č. 27 zapisuje se rozšíření předmětu činnosti drobné provozovny o: - svoz pevných domovních odpadů
Podle usnesení rady MNV v Kestřanech ze dne 17.10.1984 č. 33/84 rozšiřuje se předmět činnosti o: - autodopravu
předmět činnosti drobné provozovny o:
- nepravidelnou hromadnou přepravu osob autobusem
Registrační číslo Místní národní výbor v Kestřanech je 00249742.
Registrační adresa Místní národní výbor v Kestřanech je 100, Kestřany okr. Písek.
Místní národní výbor v Kestřanech byla založena 24.10.1983.