Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00250678
Registrovaná adresa: 100, Stachy Prachatice
Začleněno na: 26.03.1971
Datum ukončení: 07.07.1995
Předmět podnikání:
Podle usnesení plenárního zasedání MNV Stachy ze dne 14.3.1986 zapisuje se předmět činnosti drobné provozovny s účinností od 1.8.1986: 1./ Doprava bude zahrnovat služby poskytované pro občany a organizace zabezpečované nákladní dopravou /traktor, nákladní vozidlo Avie, multikára/. 2./ Ubytovací a rekreační služby bude zahrnovat zabezpečování ubytovacích a rekreačních služeb na veřejném tábořišti a rybníka v Úbislavi.
3./ Výběr parkovného - parkoviště Zadov, Stachy bude zahrnovat výběr parkovného za parkování autobusů a osobních automobilů na parkovištích na Zadově a ve Stachách.
Registrační číslo Místní národní výbor je 00250678.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Stachy Prachatice.
Místní národní výbor byla založena 26.03.1971.