Informace o společnosti

Název: Družstevní výpočetní a organizační služba, podnik Českého svazu bytových družstev v likvidaci
ICO: 00251526
Registrovaná adresa: 13000, 21773513, Praha 3, Rokycanova, 30
Začleněno na: 29.12.1984
Datum ukončení: 16.05.1997
Předmět podnikání:
o) všechny tyto činnosti je oprávněn podnik provádět i pro jiné socialistické organizace a občany v rámci své volné kapacity.
d) poskytovat technicko-organizační služby a poradenskou činnost při zavádění automatizovaných systémů řízení
l. Dovoz vděcí uvedených v příloze č.l, která je nedílnou součástí povolení, pro potřebu organizace v souladu s předmětem její činnosti.
f) poskytovat komplexní služby v oblasti výpočetní techni- ky pro organizace bytového družstevnictví
Nový předmět činnosti:
Předmět činnosti zahraničně obchodní činnost se doplňuje dle rozhodnutí FMZO ze dne 13.2.1990 čj. 6/8255/89 v tomto rozsahu:
2. Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSSR formou montáže elektronických regulačních zařízení pro úsporu elektrické energie.
3. Vývoz věcí uvedených v bodě 2 rozsahu povolení.
6. Poradenská a servisní činnost pro zahraniční osoby na území ČSSR vsouvislosti s bodem k, a 2 rozsahu povolení.
b) zajišťovat efektivní a hospodárné zavádění a využívání prostředků výpočetní techniky
7. Poradenská a servisní činnost v zahraničí pro zahraniční osoby v souvislosti s bodem 3,4 a 5 rozsahu povolení.
l) provádět montážní a kompletační práce v oborech 341,371, 372,373,374,375,382,383,384,391,392,401,402,403,414,533, 542.
Předmětem činnosti podniku je poskytovat pedevším pro bytové družstevnictví tyto služby:
a) zabezpečovat plánovitou a koordinovanou výstavbu auto- matizovaných systémů řízení
n) provádět odbytovou a zásobovací činnost související s ostatním předmětem činnosti podniku
5. Vývoz nosičů záznamu v souvislosti s bodem 4 rozsahu povolení.
h) vytvářet projektovou dokumentaci a programové vybavení, udržovat i inovovat je
g) zabezpečovat rozvoj materiálně technické základny v oblasti výpočetní techniky
k) provádět obchodní činnost v oborech 341,371,372,373,374, 375,382,383,384,391,392,401,402,403,414,533,542
m) zajišťovat propagačně obchodní činnost včetně využití foto a audiovizuální techniky
4. Poskytování služeb zahraničním osobám formou tvorby programů, programových projektů a audiovizuálních záznamů kapacitami organizace
e) poskytovat účetní a organizační služby, popřípadě další související služby
j) plnit funkci odvětvového vedoucího pracoviště pro auto- matizované systémy řízení
i) zajišťovat zpracování dat na zařízeních výpočetní techniky
c) zřizovat a provozovat vlastní výpočetní střediska

Reditelé

Název Postavení Popis Datum
JUDr. Eva Batunová Neaktivní od 16.05.1997 likvidátor 20.10.1992
Adresa: 18000, 100, Praha 8-Kobylisy, Bojasova ll/1247
Ing. Jindřich Langr Neaktivní od 16.05.1997 zástupce ředitele 15.11.1990
Adresa: 10000, 100, Praha lO, Beimlerova 887/7
Ing. Zdeněk Hellmann Neaktivní od 16.05.1997 předseda 10.04.1990
Adresa: 15000, 22107151, Praha 5, Zdíkovská, 20
. Neaktivní od 16.05.1997 29.12.1984
Adresa: 100, .
Registrační číslo Družstevní výpočetní a organizační služba, podnik Českého svazu bytových družstev v likvidaci je 00251526.
Registrační adresa Družstevní výpočetní a organizační služba, podnik Českého svazu bytových družstev v likvidaci je 13000, 21773513, Praha 3, Rokycanova, 30.
Družstevní výpočetní a organizační služba, podnik Českého svazu bytových družstev v likvidaci byla založena 29.12.1984.