Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00251691
Registrovaná adresa: 100, Předslavice Strakonice
Začleněno na: 02.11.1970
Datum ukončení: 07.07.1995
Předmět podnikání:
- provádění zemních prací.
Podle souhlasu ONV, odbor MH ve Strakonicích ze dne 3.3.1988 zn.MH 92/88
Na základě usnesení plenárního zasedání MNV ze dne 16.3.1989 rozšiřuje se předmět činnosti drobné provozovny o: - půjčování stavebních strojů, - provádění stavebních prací.
zapisuje se předmět činnosti drobné provozovny:
Podle návrhu ze dne 29.10.1970 zapisuje se předmět činnosti těchto provozov en: Dámské krejčovství: zakázková výroba oděvů, oprava oděvů. Truhlářství: zakázková výroba, truhlářská údržba a opravy. Schváleno ONV, odborem průmyslu ve Strakonicích dne 29.10.1970.
Registrační číslo Místní národní výbor je 00251691.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Předslavice Strakonice.
Místní národní výbor byla založena 02.11.1970.