Informace o společnosti

Název: Místní národní výbor
ICO: 00252018
Registrovaná adresa: 100, Strakonice Záboří
Začleněno na: 13.11.1970
Datum ukončení: 26.04.1995
Předmět podnikání:
Na základě usensení plenárního zasedání MNV ze dne 25.10.1989 č. 3/89 rozšiřuje se předmět činnosti o: - ubytovací služby v ubytovně MNV
Na návrh MNV Záboří ze dne 25.6.1985 zapisuje se tento další předmět činnosti drobných provozoven: - práce hrobnické - mandlování prádla
Podle návrhu MNV v Záboří ze dne 5.5.1982 a souhlasu ONV - odboru MH ve Strakonicích ze dne 22.4.1982 zapisuje se tento předmět činnosti: - práce zednické a údržbářské
Podle návrhu MNV v Záboří ze dne 4.5.1980 a souhlasu ONV, odb. MH ve Strakonicích ze dne 15.4.1980 zn. MH 291/80 zapisuje se tento předmět činnosti: 1./ Holičství a kadeřnictví 2./ Autodoprava
K návrhu MNV Záboří ze dne 4.8.1987 zapisuje se předmět činnosti: - truhlářství - sklenářství
Podle návrhu z 29.10.1970 zapisuje se tento předmět činnosti u provozoven: Holičství a kadeřnictví: holičské a kadeřnické úkony
Registrační číslo Místní národní výbor je 00252018.
Registrační adresa Místní národní výbor je 100, Strakonice Záboří.
Místní národní výbor byla založena 13.11.1970.