Informace o společnosti

Název: Městský národní výbor
ICO: 00252069
Registrovaná adresa: 100, Bechyně
Začleněno na: 30.06.1987
Datum ukončení: 24.11.1994
Předmět podnikání:
Na základě návrhu MěNV v Bechyni rozšiřuje se předmět činnosti drobné provozovny o: h/ zajišťování stavebních materiálů pro občany a jejich prodej ch/ revize elektro a hromosvodů a instalace a opravy elektrických zařízení i/ zámečnické práce a opravy strojního zařízení j/ údržba části veřejné zeleně
Podle usnesení 7. plenárního zasedání MěNV v Bechyni ze dne 23.6.1987 zapisuje se předmět činnosti drobné provozovny: a/ stavební a údržbářské práce včetně půjčování stavebního zařízení b/ drobné přepravní služby c/ prodej písku občanům d/ přeprava a rozvoz stravy pro MŠ, ZŠ a OÚSS e/ hlídané parkoviště f/ ubytování v soukromí g/ sedlářství
Registrační číslo Městský národní výbor je 00252069.
Registrační adresa Městský národní výbor je 100, Bechyně.
Městský národní výbor byla založena 30.06.1987.